קטע הפתיחה מתוך: איגרת רמב"ן לבנו הבכור נחמן

< 1 דקות

"שְׁמַע בְּנִי מוּסַר אָבִיךָ וְאַל תִּטּוֹשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ" (משלי א 8).
והתנהג תמיד לדבר בנחת כל דבריך לכל אדם בכל עת.
ובזה תינצל מן הכעס שהיא המידה הרעה להחטיא את האדם.
וכן אמרו חז"ל:
כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו, שנאמר:
"הָסֵר כַּעַס מִלִּבֶּךָ וְהַעֲבֵר רָעָה מִבְּשָׂרֶךָ" (קהלת יא 10) –
ואין רעה אלא גיהינום, שנאמר: "וְגַם רָשָׁע לְיוֹם רָעָה" (משלי טז 4).
וכאשר תינצל מן הכעס – תעלה על לבך מידת הענווה,
הטובה מכל הטוב, שנאמר: "עֵקֶב עֲנָוָה יִרְאַת ה'" (משלי כב 4).

על פי חיים דב שעוועל, כתבי רבנו משה בן נחמן, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תשכ"ז – 1967, עמ' שעג – שעד.