קיר הברזל – ההקדמה

< 1 דקות

‏בניגוד לכלל היפה – להתחיל מאמר מעצם העניין -‏
מוכרח אני להתחיל מאמר זה בהקדמה… ‏
כותב הטורים האלה נחשב לאויבם של הערבים, ‏
לאדם הרוצה לדחוק את רגלי הערבים מארץ ישראל וכו'. ‏
אין אמת בכך. יחסי האמוציונאלי אל הערבים הוא כיחסי לכל יתר העמים: ‏
שוויון נפש אדיב. יחסי הפוליטי אליהם נקבע על ידי שני עקרונות: ‏
ראשית – את הרחקתם של הערבים מארץ ישראל ‏
הנני חושב לבלתי מתקבלת על הדעת בהחלט. ‏
בארץ ישראל ישבו תמיד שני עמים. ‏
שנית – הנני מתגאה בהשתייכותי לאותה קבוצה ‏
שניסחה את… התכנית של זכויות לאומיות לכל העמים החיים בתוך מדינה אחת. ‏
בעריכת תכנית זו הגינו לא רק ביהודים, אלא בכל העמים, בכל מקומות שבתם. ‏
ויסודה של התכנית הוא שיווי זכויות מוחלט. ‏
הנני מוכן להישבע בשמנו ובשם צאצאינו שלא נפר לעולם שיווי זכויות זה, ‏
ולא נעשה ניסיון לדחוק את רגליו של מישהו. ‏
כפי שהקורא רואה, הרי זה 'אני מאמין' אומר כולו שלום. ‏
אולם באור אחר לגמרי מופיעה השאלה, ‏
באם אפשר תמיד להגיע למטרת שלום בדרכי שלום. ‏
התשובה לשאלה זו תלויה ללא שיור ביחסם של הערבים אלינו ואל הציונות, ‏
ולא ביחסנו אנו לערבים.‏
‏- – – – – ‏

לא לערביי ארץ ישראל ולא לשאר הערבים אין אנו יכולים להציע שום פיצוי בעד ארץ ישראל.‏
משום כך אין להעלות על הדעת הסכם מרצון…‏
התיישבותנו – או שהיא צריכה להיפסק, או להימשך בניגוד לרצונה של אוכלוסיית הילידים.‏
ולפיכך היא יכולה להמשיך ולהתפתח רק בחסותו של כוח מגן, ‏
שאינו תלוי באוכלוסייה המקומית – קיר ברזל, ‏
שאותו לא יהא בכוחה של האוכלוסייה המקומית להבקיע…


המאמר "קיר הברזל" (אנו והערבים) התפרסם לראשונה בשנת תרפ"ג – 1923. המאמר נדפס בקובץ "בדרך למדינה" בהוצאת ערי ז'בוטינסקי.