רקמה אנושית אחת

מילים:
< 1 דקות

מילים:

 

כשאמות, משהו ממני, משהו ממני
ימות בך, ימות בך.

 

כשתמות, משהו ממך בי, משהו ממך בי
ימות איתך, ימות איתך.

 

כי כולנו, כן כולנו
כולנו רקמה אנושית אחת חיה
ואם אחד מאיתנו
הולך מעמנו
משהו מת בנו –
ומשהו, נשאר איתו

 

אם נדע, איך להרגיע, איך להרגיע
את האיבה, אם רק נדע.

 

אם נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו (אם נדע להשקיט)
על אף עלבוננו, לומר סליחה.
אם נדע להתחיל מהתחלה.

 

כי כולנו…

 

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם