"רק עמו לבדו" או: בחדרו של הבעל שם טוב

< 1 דקות

מתוך: סיפורי הבעש"ט, נבחרו ונערכו בידי פנחס שדה

בלילה לאחר תפילת ערבית היה הבעש"ט נכנס לחדרו,
והיו מעמידים לו שני נרות,
כי אמר שנר אחד וכן ג' נרות אינם טובים לראיית עיניים – רק שניים.
והניחו לו על השולחן ספרים מסוימים – משניות קדשים וטהרות, וספר יצירה ועוד ספרים.
והיו מניחים לאנשים להיכנס אליו, לאותם שהיו צריכים לדבר עמו אודות עצמם.
פעם אחת אירע שנתדמה לכל אחד מהעומדים לפניו –
שרק עמו הוא {=הבעל שם טוב] מדבר בעניין התנהגותו ומידותיו ונותן לו עצות והדרכות לצורכי השם יתברך.
וזה היה כי כאשר יצאו אמר אחד לחברו מהדברים שדיבר הבעש"ט עמו,
ואמר לו חברו: "שקר אתה דובר, הלוא יחד נכנסנו ויחד יצאנו,
ובכל זמן עמידתנו לא דיבר אלא עמי – ולא עם שום אדם אחר."
וחברו התעצם לומר: "לא, כי רק עמי דיבר – ולא עם זולתי."
והיו מתווכחים ביניהם, ואמרו כן גם השלישי והרביעי – וכל השאר.

סיפורי הבעש"ט, נבחרו ונערכו ונוספה עליהם אחרית דבר בידי פנחס שדה, הוצאת כרטא, תשמ"ז – 1987, עמ' 122.