ר' זכריה אלצאהרי / מתוך: ספר המוסר

< 1 דקות

"…שם [בצפת] ראיתי אור התורה
וליהודים הייתה אורה
– – – – –
ובפרט המאור הגדול החכם יוסף קארו
אשר מישיבתו חכמי צפת לא יסורו
– – – – –
ואלך שַׁבָּת אחת אל ישיבתו
לראות את יקר תפארת גדולתו
– – – – –
והחכם הזקן יושב על הכיסא
בפיהו דורש על הנושא
– – – – –
ונשא ונתן על דרך הפשט והקבלה
החכם היקר והנעלה
לפניו כמאתיים תלמידים יקרים ומעולים
יושבים על גבי ספסלים…"

יהודה רצהבי, ספר המוסר – מחברות ר' זכריה אלצאהרי, הוצאת יד בן צבי, תשכ"ה – 1965, עמ' 116 – 117.