שיר פתיחה לכתובה נוסח תימן

< 1 דקות

בשם רחמן
בשם אשר לו הגדולה / ומרומם על כל ברכה ותהילה
שעה מעולהועונה מהוללה / ויד ושם ותהילה / ודיצה וצהלהוחן וחסד וחמלה
ומילוי כל שאלה / לחתן ולכלה / ולכל הקהילה הנקהלה / זרע ישראל הסגולה
ישישו וישמחו וכבושם יפיחו / וכשושן יפרחו ויבנו ויצליחו.

‏"מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב וַיָּפֶק רָצוֹן מה'" (משלי יח 22) ‏
‏"בַּיִת וָהוֹן נַחֲלַת אָבוֹת ומה' אִשָּׁה מַשְׂכָּלֶת(=משכילה")" (משלי יט 14).‏