שכונת מחלול / רות שלוס

< 1 דקות

רות שלוס, שכונת מחלול, 1965, שמן על בד, 73X92 ס"מ. אוסף פרטי.