תפילת הדרך

< 1 דקות

‏"שאלתי את עצמי מדוע חז"ל בחרו לכתוב בתחילת תפילת שמונה עשרה ‏
‏"אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב" – ‏
ולא "אלוהינו מלך העולם" כמו בברכות.‏
ואולי בחרו חז"ל לכתוב כך, כדי שבזמן התפילה,‏
שאמנם מופנית אל הקב"ה [=הקדוש ברוך הוא] ישירות,‏
אחשוב ואקשר את עצמי לא אל משהו ערטילאי ונשגב ‏
שאין תפיסה ומחשבה בו כלל,‏
אלא אקשור את עצמי ומחשבתי לאבותיי ולאבות אבותיי,‏
ודרכם לכל נשמות ישראל שבכל הדורות,‏
שמאז החורבן אמרו – ועדיין אומרים – ממש את אותן המילים
שאני אומר עכשיו, בתפילת עמידה שנאמרת בלחישה.‏
כן, ממש את אותן המילים אמר הסבא רבא של הסבא רבא שלי
בפרס, לפני חמש מאות שנה, ולפני אלף שנה ויותר,‏
וממש את אותן המילים אמרו רש"י, הרמב"ן, האר"י, הבעל שם טוב,‏
היש"רמקאנדיה, רבנו יונה מגרונדי והרב קוק והרב יהודה לייב אשלג
וישעיהו לייבוביץ ורבים רבים אחרים, גדולי תורה ופשוטי עם ואלמונים.‏
ואותן המילים נאמרות עכשיו, בכל מקום שיש תפילה יהודית
על פני כדור הארץ,‏
ומן הסתם הן תמשכנה להדהד בחלל האוויר הרבה אחרי שנלך מכאן.‏
וכך התפילה, ברגעים נדירים ויקרים, כשהלב נפתח,‏
נותנת לי מרחב עצום של זמן, כנפיים וכוח,‏
ומקשרת אותי לאנשים שהיו, לאנשים שישנם, לאנשים שיהיו,‏
וזה כבר לא משהו ערטילאי ובלתי נתפס,‏
זו כנסת ישראל שבכל פעם מחדש קמה ושרה שיר חדש."‏


אהוד בנאי, תפילת הדרך, ידיעות אחרונות, 7 ימים – גיליון מיוחד, י"ט באלול תשס"ח – 19.9.08, עמ' 40.