אחד העם – שם עט

עיון במאמרו של אחד העם "לא זה הדרך" ושאלות לגבי בחירת שם עט

< 1 דקות

אחד העם דגל בציונות רוחנית ששמה דגש על התרבות והרוחניות של העם כבסיס להקמת מרכז לאומי בארץ.

א. עיינו במאמרו של אחד העם, "לא זה הדרך" (נדפס ב'המליץ' י"ב, ר"ח אדר"ש תרמ"ט).

ועל היצירה על חיבור זה.

מדוע בחר אחד העם לצטט את הפסוק "לא בחיל ולא בכוח…" בפיסקה האחרונה? (ניתן לעיין במקור – זכריה, פרק ד', פס' ו')

ב. פעילות בנושא שם עט

זהו המאמר הראשון בו חתם את שמו בכינוי "אחד העם".

  • מה משמעות שם עט זה בעיניך?
  • מדוע לדעתך ישנם סופרים החותמים את שמם בשם עט?
  • בפיסקה האחרונה כתוב "לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוח". כיצד משפט זה מתקשר לאידאולוגיה של אחד העם?
  • איזה שם סופר אתה מכיר עם שם עט? אלו זמרים אתה מכיר המשתמשים בשם במה (מדונה, ליידי גאגא וכו')?
  • איזה שם עט היית בוחר לעצמך?