ארבעה נכנסו לפרדס (הגדה תלמודית)

קריאה בסיפור התלמודי "ארבעה נכנסו לפרדס" (תלמוד בבלי חגיגה ב' ב'). משתתפים: הזמר אהוד בנאי, המשורר מירון איזקסון וחוקרת הקבלה ד"ר מלילה הלנר.

< 1 דקות

התלמוד מספר כי ר' עקיבא ושלושה חכמים אחרים נכנסו ל"פרדס" אשר רק ר' עקיבא יצא ממנו בשלום. גורלם של השאר – אחד מת, אחד השתגע ואחד התפקר. זהו סיפור על הסכנות (הגופניות, הנפשיות והרוחניות) האורבות למי שעוסק שעוסק במיסטיקה.
בתכניתנו נברר מה הן סכנות אלו על-פי עמדת חז"ל, ומה עשה את ר' עקיבא חסין בפניהן.

מקור נלמד: הסיפור ארבעה נכנסו לפרדס (תלמוד בבלי חגיגה יד ע"ב)
משתתפים: אהוד בנאי, מירון איזקסון, ד"ר מלילה הלנר

ארבעה נכנסו בפרדס
ואלו הן בן עזאי ובן זומא אחר ורבי עקיבא
אמר להם ר"ע כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים
משום שנאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיני
בן עזאי הציץ ומת עליו הכתוב אומר יקר בעיני ה' המותה לחסידיו
בן זומא הציץ ונפגע ועליו הכתוב אומר דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאתו
אחר קיצץ בנטיעות
רבי עקיבא יצא בשלום