ברית המילה בהיסטוריה

טקס ברית המילה ממקורו במקרא והוא נמשך לאורך הדורות.

< 1 דקות

תקופת המקרא

ברית המילה מוזכרת במקרא בארבע אירועים שונים:

  1. בציווי לאברהם למול את עצמו ואת כל צאצאיו (בראשית יז א-יד)
  2. בפרשת דינה ושכם בו נתבקשו אנשי שכם למול את עצמם למען יוכלו להתחתן עם בני יעקב (בראשית לד)
  3. בפרשת משה שחוזר ממדין ואשתו מלה את בנו (שמות ד)
  4. בכניסת בני ישראל לארץ כנען בתחילת ספר יהושע (יהושע ה).

בכל האיזכורים הללו מצטיירת הברית כמשהו גופני ההופך את הגבר להיות חלק מהעם שמוצאו מאברהם. חשוב לציין שבמקומות רבים יש איזכור של הביטוי 'ערלים' כתיאור למי שאינם מבני העם כניגוד לתיאור 'מולים' שהוא התיאור המתייחס לאלו שנמולו כיהודים.

התקופה ההלנסטית רומית

בתקופה זו אנו רואים סופרים רבים המתארים את מילת היהודים כמשהו בזוי הפוגע בגופו של האדם. היהודים ראו בכך את הסמל המבחין בין זכר יהודי ובין זכר שאינו יהודי. גם גוי שרצה להיות יהודי עליו היה למול את עצמו על מנת להיות חלק מהעם.

בתקופת מרד החשמונאים אנו שומעים על יהודים שניסו להסוות את עצמם כמי שאינם יהודים בכך שהסתירו את מילתם בעיקר באותם המקומות שבהם ההופעה הציבורית היתה בערום כמו באירועי הספורט.

בחלק מהחיבורים על התקופה שקדמה למרד החשמונאים יש תיאור של איסור מילה. קשה לדעת האם אכן היה איסור כזה לאור הקשיים השונים בהבנת גזרה כזו בעולם ההלנסטי.

הנצרות בתקופה השניה שלה (תק' של פאולוס) הסבירה שמילת הלב היא החשובה ועל מנת לקיים את התורה אין צורך למול גופנית.

גם סביב מרד בר-כוכבא יש מקורות שטוענים שאיסור המילה היה חלק מהסיבות לפרוץ המרד. במחקר יש דעות לכאן ולכאן האם אכן היתה גזרה כזו.

תקופת ימי הביינים

בתקופה זו אנו שומעים על תהליכי עיצוב טקס ברית המילה. אם בתקופות הקודמות אנו יודעים רק על ברכות הרי בתקופות מאוחרות נוצר טקס סביב מעשה המילה והברכות שבו. חלק מטקס זה כלל גם את קריאת השם שבשלבים הקדומים לא היתה חלק מטקס ברית המילה.

בתקופה זו אנו יודעים גם על הבלטת הברית כחלק מהזהות היהודית בניגוד לקהילות בתוכם היהודים חיו שלא מלו את ילדיהם. וכך נוצר מיתוס סביב ברית המילה והמשמעות של הדם בברית והערך של זה כמשהו שמציל ומגן.

סביב ברית המילה נקשרו כתרים רבים שחלקם קשורים ל'עלילות הדם' שגם בהם היו משולבים ילדים ודם. והשילוב בין הדם שבברית ובין הדם שבעלילה הפכו את הנקמה בגויים בהבדלות מהם ולא בפעילות אלימה כנגד העלילות והפרעות שהתרחשו על קהילת ישראל באירופה.

בעת החדשה

בתקופות שונות אנחנו שומעים על קבוצות שונות שנמנעו מלמול. חלקם בגלל הרתיעה מהתהליך וחלק מתהליכי הרפורמה. וחלקם כחלק מכפיה של השלטון שנסה למנוע כל פעילות דתית – ברית המועצות הקומוניסטית.

גם בתקופות של רדיפות אנו שומעים על קיום ברית המילה כמו בתקופת השואה או בתקופות בהם נרדפו היהודים כמו בתימן של סוף המאה ה-20.