גלגוליו של ט"ו בשבט

מה הקשר בין מס הכנסה לראש השנה לאילנות? מתי והיכן מוזכר לראשונה ט"ו בשבט? על כך בהרצאתו של מורדי שטיין חבר צוות במכון שיטים בבית השיטה ומדריך לתרבות ישראל במינהל ההתיישבותי במשרד החינוך.

< 1 דקות

מרדי שטיין בהרצאתו מתאר את התהוותו של טו בשבט. הוא מתאר 4 שלבים:

  1. תקופת המשנה – יום של שומת מס לפירות העצים בדומה למועדים אחרים שבהם יש שומת מס לתבואות אחרות.
  2. תקופת הגולה – יום שבו מזכירים את ארץ ישראל ועציה. והציון הוא על ידי אכילת פירות יבשים מארץ ישראל.
  3. תקופת מקובלי צפת (המאה ה-16) – טקס סדר טו בשבט שהומצא על ידי המקובלים מתוך אהבת ארץ ישראל ופרותיה.
  4. תקופת הציונות – יום שבו נוטעים עצים – התחיל בראשית הציונות ואומץ על ידי הקרן הקיימת לישראל.

המלצות לפעילות בכיתה

  • דו-שיח עם התלמידים על טו בשבט ונסיון להבין מה הם יודעים על המועד הזה.
  • הצגת הסרט 
  • דיון על התהליכים שהביאו לתכנים המודרניים של טו בשבט  – אכילת פירות יבשים, טקס סדר טו בשבט, קיימות וכו'.