גני הילדים – חידוש השפה העברית

כתבה בנושא חידוש השפה העברית דרך גני הילדים העבריים לפני כ 100 שנים.

< 1 דקות

כתבה בעיתון "הארץ" בנושא הקמת גני הילדים דוברי עברית בארץ החל מ 1898. על פי החוקרת פרופ' אלבוים דרור, לגני הילדים העבריים שהחלו לקום לפני כ 100 שנה תפקיד מכריע בהחדרת השפה העברית ובהצלחת הציונות. גני הילדים דוברי העברית ספגו ביקורת מצד הישוב הישן, אך למרות ההתנגדויות הצליחו להקים גנים ברוח חדשה הן מבחינה פדגוגית והן בשפה המדוברת, עברית.

הגנים קיבלו תמיכה בכתיבת שירים וסיפורי ילדים על ידי לוין קיפניס ויצחק אלטרמן וכן חידושי לשון עבור מונחים ושמות למשחקים מאלעיזר בן יהודה.