דגל מעורר מחלוקות

החלטת מועצת המדינה הזמנית על דגל ישראל המוכר לנו לא היתה כל כך פשוטה ולקחה מתברר יותר זמן מאשר מוכר לכולנו. למה?

< 1 דקות

השבוע לפני 69 שנים החליטה מועצת המדינה הזמנית (הגוף המחוקק שקדם לכנסת) כיצד יראה דגל ישראל. לכאורה הדיון אמור היה להיות טכני בלבד – לתנועה הציונית כבר היה דגל מזה למעלה מחמישים שנה וכל שנדרש היה להכריז עליו כדגל המדינה. מדוע חששו חברי המועצה הזמנית להכריז מיד על הדגל? איזו שאלה הקשתה עליהם וכיצד היא משפיעה עלינו עד היום?

דגל ישראל היה במוקד של כמה ויכוחים סוערים. הראשון שבהם היה – היכן הונף לראשונה? במוקד הויכוח הזה עמדו :19שתי מושבות קטנות שהוקמו במחצית השניה של המאה הראשון לציון טענה כי דגל ישראל הונף בחוצותיה כבר בשנת בטקס במלאת שלוש שנים להקמתה, ואילו נס ציונה 1885 טענה הדבר אירע בטקס הייסוד שלה. אומנם השנה כבר הייתה אבל, ותיקי נס ציונה טענו שבניגוד לדגל של ראשון לציון 1891 היה דגל זה זהה בדיוק לדגל המוכר לנו כיום ולכן לה הבכורה. ומכאן גם שמה.

בין אם מושבה זו או אחרת זכו בבכורה, את עיקר תהילתו לא קטף הדגל בכרמי המושבות, אלא בקונגרס הציוני הראשון שנערך . בקונגרס נקבע כי 1897בבאזל דגל כחול לבן עם פסי תכלת ומגן דוד במרכזו, יהיה דגלה של התנועה הציונית. מאז הוא נתלה בכל קונגרס ציוני והונף על גגות מוסדות ציוניים ואף עיטר את הכרזת העצמאות של ישראל.

חמישים שנה לאחר הקונגרס הציוני הראשון כשהוקמה המדינה, היה זה אך מתבקש שדגלה יהיה זהה לדגל התנועה הציונית. אולם בהנהגת ישראל עלו חששות כי דגל זהה לתנועה הציונית ולמדינת ישראל יגרום לבעיה עבור היהודים שנותרו בתפוצות. משה שרת, שר החוץ של הממשלה הזמנית, הסביר כי אם יהפוך דגל התנועה הציונית לדגל ישראל, הדבר עלול להביך את הקהילות היהודיות בעולם, שמניפות בגאווה את דגל הציונות אבל יתקשו להניף בשטח מדינה אחרת דגל של מדינה שאין הם אזרחיה. במובן רחב יותר, הפיכתו של דגל התנועה הציונית לדגל ישראל, חותר תחת ההנחה שיש מקום לקהילה יהודית ציונית בגולה.

בחודשים שלאחר הכרזת העצמאות נערכו דיונים רבים והוצעו חלופות. אפילו פורסם מכרז שקרא לציבור הרחב להציע חלופות לדגל ישראל. אך אף אחת מהחלופות לא תאמה את רצונם של חברי הועדה שמונו לצורך העניין. אריה אלטמן חבר הועדה שיקף דעה רווחת בציבור כשאמר שישראל צריכה לשאוף לעליית כל היהודים ארצה וביטול הגלות ולכן אין צורך להתחשב בצרכיהם. בחודש אוקטובר, לאחר דיונים רבים ובהסכמת כמה ממנהיגי הקהילות היהודיות בעולם, החליטה מועצת המדינה הזמנית לאשר את דגל התנועה הציונית כדגל ישראל.

"עם יציקת הדפוסים הממלכתיים החדשים לקיומנו העצמאי שומה עלינו גם לקבוע את דגל המדינה – שיסמל את אחדות ישראל, ייחודו ועתידו העצמאי." דוד בן-גוריון, בהלחם ישראל, 26.7.1948

שאלה

מאז קום המדינה נשאלת השאלה האם ישראל צריכה לשאוף לביטול הגלות ולעלייתו של כל יהודי אליה. מה דעתכם על כך?

קבצים להורדה