דף צפיה לסרט : "שומרת אחותי"

שאלות הקושרות בין הסרט "שומרת אחותי" לבין פרק ב' בספר "ובחרת בחיים"

< 1 דקות

מומלץ לתת לתלמידים את דף הצפייה ולעבור על השאלות לפני הצפייה בסרט

שאלות:

1. בסרט נראים חייהם הסוערים של משפחה אמריקאית בימינו: זוג הורים ושלושת ילדיהם: קייט, אנה ומייקל.

בחרו שלוש דמויות ורשמו לכל דמות שבחרתם דילמה מוסרית אחת שעמדה בפניה:

ציינו מהי הדילמה, אילו ערכים עומדים זה מול זה, ושיקול אחד מכל צד.

2. מהי דעתך על התנהגות ההורים – האם כל האמצעים מקדשים את מטרת ריפוי מחלתה של קייט ? נמקו דעתכם.

3. הרמב"ם הכריע :" אין מאבדין נפש מפני נפש ".

מצאו הקבלה בין דברי הרמב"ם לבין העלילה בסרט ועמדו על ההבדלים ביניהם.

4. מה הייתה דעתכם לגבי מעשיה של אנה במהלך הסרט? האם חשתם שינוי בדעתכם בעקבות התפנית בעלילה?