האם ניתן לקבוע מהי השקפת עולם יהודית?

דף עבודה הכולל שאלות לגבי השקפת עולם יהודית. האם ניתן לעשות הכללה בנושא זה? התייחסות של גישות שונות לשאלה זו.

< 1 דקות

מהי השקפת עולם יהודית? האם יש רק אחת כזו? למה היא מחייבת? מי קבע אותה?

לשאלות אלו יכולות להיות תשובות שונות שתלויות בהנחות יסוד של האדם שעונה להן. אנו נכיר כאן את שלוש התשובות המרכזיות בחברה היהודית (כמובן שיש תשובות אחרות):

הגישה הדתית, הגישה החילונית והגישה המסורתית.

נבדוק בפרק זה מה ההבדל בין הגישות האלו בשלושה קריטריונים עיקריים:

מהו מקור הסמכות בעולם, מהי סמכות האדם העולם ולמה מחייבת אותי הגישה הזו הלכה למעשה (זאת אומרת מה עלי לעשות אם אני מאמין בגישה הזו).

הגישה הדתית (עמ' 47-48)

בגישה זו נקרא מספר מקורות: ברכת "אהבת עולם" שלפני קריאת שמע (קראו בעמ' 47 בספר על קריאת שמע), דברי הרב סולוביצ'יק, דברי הרב ליכטנשטיין.

ברכת "אהבת עולם"

כבר לפי ברכה זו אנו יכולים לענות על שלושת הקריטריונים. בטבלה רשומות התשובות לשלושת הקריטריונים. העתיקו לטבלה הבאה את המילים מתוך הברכה שמוכיחות את נכונות הטענות:

הקריטריון השקפת עולם דתית הוכחה מהטקסט
מהו מקור הסמכות בעולם? ה'. ה' הוא יוצר העולם ומכתיב את חיינו בעולם.

 

 
מהי סמכות האדם? האדם צריך לציית לה' ולקיים את דבריו. האדם מתנהל על פי חוקי האל ומצוותיו.

 

 
אורח החיים המתבקש מדרך זו קיום מצוות ולימוד תורה. חיים על פי ההלכה היהודית כפי שהיא כתובה בתורה ומפורשת על ידי חז"ל.  

הרב סולוביצ'יק

במעמד הר סיני קיבל עם ישראל את המצוות ואת החוקים הכתובים בתורה. הרב סולוביצ'יק מסביר מהי משמעות מעמד הר סיני ומה מטרת החוקים האלו. לדבריו מטרת החוקים היא לכוון את האדם היהודי לדרך הנכונה, חיים שמטרתם היא אחת: להיות דומים לה'. אם האדם יילך בדרך התורה הוא יתעלה לרמה רוחנית גבוהה וכך יהפוך להיות דומה לה'.

צטט את מילותיו של סולוביצ'יק: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

שימו לב:

לה' קורא סולוביצ'יק ___________________________

לחיים לפי החוקים והמצוות קורא סולוביצ'יק _____________________________________

הוא קורא למעמד הר סיני 'ברית סיני', חוזה שנחתם בין העם היהודי ובין אלהים. ברית סיני אומר סולוביצ'יק הוא כמו מעמד אירוסים בין גבר לאשה, מעמד בו כל אחד מהצדדים מתחייב לשמור אמונים לצד השני (הגבר והאשה מתחייבים להתחתן זה עם זו ולחיות יחד לנצח).

צטט את מילותיו של סולוביצ'יק:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

מדוע לדעתכם משווה סולוביצ'יק את הקשר של עם ישראל וה' לקשר של אירוסין? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

לפי הרב סולוביצ'יק, האם ה' רוצה שנלך בדרכיו מכיוון שחשוב לו שנציית לו או מכיוון שיש בכך תועלת לאדם עצמו? בסס תשובתך על הטקסט. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

רס"ג – רבינו סעדיה גאון

(על רס"ג קראו בעמ' 47 בספר)

רס"ג כתב ספר שנקרא 'אמונות ודעות' בו הוא מציג את השקפת עולמו לגבי היהדות. בספר זה הוא כתב "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה". כוונת המשפט היא שהאומה היהודית נחשבת לאומה בזכות התורות שלה; התורה שבכתב והתורה שבע"פ. בלי התורה אין לעם היהודי בסיס לקיום.

שימו לב שרס"ג מדגיש את שתי התורות, זו שבכתב וזו שבע"פ (שאנו קוראים לה תושב"ע או משנה). חשוב לו לדבר גם על התושב"ע כיוון שיש קבוצה שמכונה 'קראים' והם טוענים שצריך לשמור רק מה שכתוב בתורה שבכתב ולא מה שכתוב בתורה שבעל פה.

הרב ליכטנשטיין

הרב ליכטנשטיין משתמש במשפט זה של רס"ג "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה" כדי להביע את עמדתו הדתית. לדבריו היהדות היא קיום המצוות וחוקי התורה.

לפי הרב ליכטנשטיין, מה החזיק את העם היהודי מאוחד כל השנים? ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

כיצד הציטוט של דברי רס"ג "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה" מחזק את עמדתו של ליכטנשטיין?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הרב ליכטנשטיין יודע שבעם היהודי ישנם יהודים שאינן שומרים את מצוות התורה. לכן הוא מדבר על כך שהיהדות יכולה להיות מורכבת מהיבטים נוספים, חוץ ממצוות התורה, מרכיבים תרבותיים ולאומיים (דברים מסויימים בתרבות ובערכים הלאומיים שלנו שמאחדים את העם היהודי ושומרים עליו) וערכים מסויימים בין אם אוניברסלים (כלל עולמיים, משותפים לעמים נוספים ולא רק ערכים יהודים) ובין אם הערכים מגיעים מעולמם של חז"ל (ערכים יהודים עתיקים שקיימים גם היום, גם אצל אלו שאינם מקיימים מצוות)

מה דעתו של הרב ליכטנשטיין על היהודי שאינו שומר מצוות? כיצד הוא מנמק זאת בדבריו? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

האם דבריו של הרב ליכטנשטיין מתאימים למה שקראנו בברכת "אהבת עולם" (האם דבריו מתאימים למה שכתוב בטבלה)? נמק. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

לימוד נעים.

להורדה והדפסת דף העבודה