המשנה – הצעה להערכה חלופית

הצעה להערכה חלופית להוראת הפרק "מהי המשנה" בספר "שבילי תרבות" לכיתה ח.

< 1 דקות

הטקסט המרכזי להוראה בכיתה ח הוא יחידות מן המשנה. ההיכרות עם לשון המשנה, סגנונה ותכניה אינה עמוקה, וזו הזדמנות לאפשר ללומדים להכיר את אחד החיבורים המכוננים בתרבות שלנו. כדאי לציין כי מסכת אבות, שהיא חלק מן המשנה, חריגה בסגנונה ואינה מייצגת את האופי הרווח של מסכתות המשנה. בכיתה ח הלומדים מוזמנים להכיר את האופי המשפטי של המשנה, את הסגנון שבו כתובים החוקים, וכן אפיונים נוספים ייחודיים לחיבור זה.

לרקע עבורכם על המשנה קראו את הערך ב"לקסיקון תרבות ישראל" או האזינו לערך בהסכת "מונח על הבוקר".

השנה נתמקד בלמידה של משניות העוסקות ביחסים שבין אדם לחברו, בחוק המסדיר תחום זה ובאמירות המרחיבות את ההתייחסות לכדי הבעת עמדה מוסרית.

הפרק השני בספר "שבילי תרבות" פותח במבוא מקיף הקשור לשאלה "מהי המשנה".

לפניכם הצעה להערכה חלופית להוראת הפרק בכיתה. ללימוד הפרק כדאי להקדיש ארבעה שיעורים.

דרך העבודה

חלקו את הכיתה לקבוצות לימוד או לחברותות, כך שכל חברותא תקבל חלק ללימוד מתוך הפרק. מומלץ להשתמש בחלוקה הזאת:

בכל חברותא כדאי שיהיו לכל היותר ארבעה לומדים, והמטרה היא להגיע לשמונה קבוצות. אפשר לחלק את אותו חלק פעמיים וליצור שתי חברותות להצגה של כל חלק. כפילות של כל חלק יכולה גם לסייע ליצירת מתח לימודי בריא בין הקבוצות בהצגת התכנים לכיתה.

הקדימו וספרו ללומדים כיצד נלמד את הפרק:

 1. הפרק יילמד בקבוצות – חברותות. כל קבוצה תהיה אחראית ללימוד חלק אחר בפרק. אם בכיתה פחות משמונה חברותות, בחרו בחלקים שלעיל, שיש בהם גם מקור, ולא טקסט רץ או טקסט מתאר בלבד. נהלו את חלוקת הקבוצות לפי היכרותכם את הכיתה.
 2. מטרת החברותא היא ללמוד את החלק שלה, ואחר כך ללמד את הכיתה כולה.
 3. כל חברותא תחבר במהלך הלימוד לפחות חמש שאלות על החלק שלה. השאלות יעסקו במושגים, בדמויות, בדילמות וכדומה.
 4. לאחר לימוד החלק וכתיבת השאלות תתכונן כל חברותא להוראת החלק שלה בכיתה.
 5. הוראת החלק לכלל הלומדים תיעשה באמצעות מצגת או בעזרת אמצעים חזותיים אחרים. על ההקניה לכלול מושגים, דמויות, אירועים, התייחסות למקור או למידה שלו. בסיום שלב ההקניה תבחר כל חברותא בדרך הערכה ייחודית כדי לוודא שהכיתה בקיאה בתכנים שנלמדו: שאלון, משחק אינטרנטי, בינגו וכדומה – כיד הדמיון הטובה עליהם. החברותא יכולה להיעזר בשאלות שגיבשה בשלב הלמידה. לרשות כל חברותא 20 דקות להוראה ו-10 דקות לשאלות ללומדים בכיתה, לבדיקת הלמידה.
 6. חישוב משך זמן יחידת הלימוד:
  שיעור אחד יהיה שיעור של למידת חלקי הפרק בחברותות. המשך למידת החלק להוראה בכיתה יכול להיות חלק ממשימות הבית.
  שני שיעורים: הצגת הפרק על ידי החברותות – שלב ההקניה לכיתה.
  שיעור מסכם אחרון: בדיקת הלמידה של ארבעת חלקי הפרק.
 7. בחרו באופן אקראי איזו חברותא תבצע את שלב ההקניה בכל חלק, ואיזו חברותא מקבילה תבצע את שלב בדיקת הלמידה.
 8. לפני הוראת החלק יידרשו הלומדים לקבל את אישור המורה ולפרט מה חלקם של כל לומד ולומדת בקבוצה בהיערכות לקראת ההוראה בכיתה על שני חלקיה: העברת החומר הנלמד ווידוא למידה של הכיתה.
 9. כל לומד ולומדת יקבלו מחוון על מנת לדעת מראש מהם הקריטריונים להערכה החלופית. מלבד הערכת המורה, אפשר לבחור גם בהערכת עמיתים, שבה כל חברותא מעריכה כל אחד מחברי הצוות שלה בקריטריונים מתאימים.

הצעת מחוון להערכת יחידת לימוד – המשנה

לפניכם הצעת מחוון להערכת יחידת לימוד – המשנה כקובץ PDF.