הסתכנות למען פצוע בשדה הקרב – דף עבודה

שאלות הנחיה לפרק ה' בנושא הסתכנות למען פצוע בשדה הקרב

< 1 דקות

קרא את השאלה שהופנתה לרב ולדנברג ע"מ 161.

א. הסבר את המושגים הבאים:
שו"ת ______________________
ספק סכנה _______________________
סכנה ודאית _____________________

ב. מהי השאלה שהוצגה בפני הרב ולדנברג ? ____________________________________

ג. קרא את הדיון המקדים לעמדת ולדנברג בע"מ 161.
מהי העמדה של רדב"ז בעניין דומה ? ____________________________________
מהי עמדת התלמוד הירושלמי בעניין דומה ? ____________________________________

מהי המסקנה לכאורה שהיה צריך להסיק גם הרב ולדנברג ? ______________________

ד. קרא את תשובת הרב ולדנברג ע"מ 161.
הרב ולדנברג טוען שהדין בזמן מלחמה שונה מכל זמן אחר.

מה ההבדל בין זמן מלחמה לזמן אחר ? ________________________________________________________________________
מדוע לדעת הרב ולדנברג הכלל "חייך קודמים לחיי חברך" אינו חל בזמן מלחמה ? ________________________________________________________________________

ה. סכם את הערך יצחק רבין ע"מ 163.
שם : __________ תקופה: ___________ מקום: ________________
הקשר למחשבת ישראל: ___________________________________________________________________________________________________________

ו. קרא את נאומו של י. רבין ע"מ 167.
על איזה ניגוד לכאורה מצביע יצחק רבין בתחילת נאומו ? _______________________
מדוע אין להחיל בזמן מלחמה את הכלל "חייך קודמים לחיי חברך" ? __________________
_________________________________________________________________

 

סיכום:
מדוע רשאי וגם חייב חייל לסכן את עצמו למען הצלת חברו ?

1. תשובת הרב ולדנברג : _________________________________________________
2. תשובת יצחק רבין : ___________________________________________________