הערכה חלופית – מעגלי שייכות (פריט ראשון)

למידה והערכה חלופית במחשבת ישראל. עבודת סיכום על הספר "מעגלי שייכות".

< 1 דקות

ספר הלימוד: מעגלי שייכות

פרק: כל הספר

נושא/טקסט/סוגיה: עבודת סיכום

סוג הפעילות: שילוב עבודה כתובה עם עבודה יצירתית

משקל מומלץ בהערכה: (מתוך 100% ציון בי"ס ביחידת הלימוד) 60% (30% + 30%)

רציונל: עבודה בקבוצות המתמקדת בכל מעגל שייכות בנפרד, הצגת העבודות בכיתה תביא לפריסת מלוא מגוון המעגלים בפני תלמידי הכיתה.

מבנה/מערך/תכנית: עבודה מסכמת לאחר לימוד הספר

מיומנויות נרכשות ומיומנויות נבדקות:

 • עבודה בקבוצה
 • ניתוח טקסטים
 • השוואה
 • פיתוח דעה אישית
 • יכולת ביטוי של רעיונות באופן יצירתי

לוח זמנים (לאחר לימוד מעמיק של הספר):

 • תיאור בע"פ ובכתב של העבודה
 • קביעת תאריך לקבלת שמות חברי כל קבוצה + המעגל שבחרו (יש לדאוג לגיוון במעגלי השייכות)
 • קביעת תאריך להגשה והצגה בכיתה

מחוון:

 • חלק א' – 40%
 • חלק ב' – 40% (מתוכן: תוכן/רעיון – 60%; אסתטיות – 20%; יצירתיות/מקוריות – 20%)
 • עמידה בלו"ז – 5%
 • הצגה בכיתה (או, לחלופין, הערכת עמיתים) – 15%

תיאור הפעילות:

כל קבוצה (רצוי לא יותר משניים-שלושה תלמידים) תבחר מעגל שייכות אחד, ותכין עליו עבודה שתכלול חלק עיוני וחלק מעשי

חלק א' – עבודה בכתב:

תלמידי הקבוצה בוחרים שלושה טקסטים השייכים למעגל שבחרו (ניתן לכלול גם טקסט ממעגל אחר ש'מתכתב' עם המעגל הנבחר ו/או לכלול טקסט רלוונטי שאיננו כלול בספר הלימוד)

 1. דף פתיחה: שם המעגל הנבחר, הטקסטים שנבחרו, שמות חברי הקבוצה
 2. יש לענות בכתב על השאלות שבספר הנלוות לטקסטים שבחרו
 3. מהי השאלה המרכזית שהמעגל/הטקסטים עוסקים בו? (היקף: חצי עמוד)
 4. יש לעמוד על הקשרים בין הטקסטים שנבחרו: השוואה של דומה/שונה, משלים/מנוגד, כללי/פרטי וכד'. יש להעמיק ולהסביר את הקשרים (היקף: כשני עמודים מודפסים)

חלק ב' – ביטוי יצירתי לרעיון/רעיונות העולים במעגל הנבחר:

כל קבוצה תבחר אחת מן האפשרויות המוצעות מטה, או רעיון אחר כרצונו (באישור המורה)
כל עבודה יצירתית תלווה בדף משוב על תהליך העבודה, תובנות ומשוב אישי (יצורף בסוף העבודה בכתב)

רעיונות לעבודות יצירתיות:

 • כתיבת מערכון והצגתו בכיתה
 • כתיבת תסריט וצילום סרט קצר
 • ראיונות עם אנשים בנושא המעגל הנבחר (בכתב או וידיאו)
 • יצירת ציור/ צילומים, דגם המביעים רעיון הקשור למעגל
 • כתיבת שיר או סיפור קצר בנושא המעגל
 • לקט כתבות ומאמרים עיתונאיים העוסקים בנושאי המעגל – כולל הסבר והקשר לגבי כל פריט
 • הבעה בדרך יצירתית כלשהי את הקשרים בין המעגלים השונים
 • מצגת המביעה את השאלה המרכזית של המעגל, ואת הדעות השונות

הערה: מומלץ לקיים ערב בנוכחות הורי התלמידים ובו יציגו את עבודותיהם (כזכור, דרך הצגת העבודות אף היא פרמטר בקביעת הציון). בנוסף, או לחלופין, ניתן לרכז את עבודותיהם בחוברת/יוטיוב