השיכון

התבוננות בדגם התלת מימדי של שכונת "מעוז אביב" ככזה המייצג את הרעיון של השיכון. משתתפים: האנתרופולוג ד"ר דני רבינוביץ והאדריכל צבי אפרת.

< 1 דקות

ה"שיכון" הוא אחד ממאפייניה הבולטים של ההוויה הישראלית שהתרקמה אחרי קום המדינה, בשנות ה- 50 וה- 60 כמו מאפיינים אחרים של הישראליות, הוא נוצר בעיקר בגלל "דלות החומר". דלות שהיתה לא רק אילוץ, אלא גם אתוס (אמירה ערכית). אתוס של פשטות בסיסית, נטולת הוד והדר, ושל קהילתיות שכונתית (בניגוד להסתגרות הבורגנית בווילות עם חומות).
התוכנית עוסקת בשיכון טיפוסי. מעוז-אביב. דגם תלת-ממדי של השיכון משמש כ"טקסט" המנותח.

מקור נלמד:  מודל תלת מימדי של שכונת "מעוז אביב".
משתתפים:  ד"ר דני רבינוביץ, צבי אפרת.