השקפת עולם דתית – דעות שונות

דף עבודה המסכמת השקפות וגישות דתיות שונות

< 1 דקות

השקפת עולם דתית

עד כה עסקנו בשאלה מה חשוב יותר בהגדרת הזהות היהודית, השקפת עולם ואורחות חיים או המשפחה. ראינו את ההתפתחות המקראית, את דעת הרמב"ם, ריה"ל, רש"י, חת"ם סופר והרב עבדיה יוסף.

כעת ננסה לבדוק מהי השקפת עולם יהודית.

כיצד נגדיר יהודי? מה צריכה להיות השקפת עולמו? כיצד עליו לחיות? איך עליו להתנהג?

כמובן שאין תשובה אחת לשאלות האלו ותלוי את מי שואלים… אנחנו ננסה לענות על השאלות האלו לפי שלוש גישות רווחות ונפוצות בחברה שלנו.

השקפת עולם דתית – עמ' 47-48 (הסידור, הרב סולוביצ'יק, הרב ליכטנשטיין)

קראו את המקורות שמופיעים בספר וענו:

לפי קטעים אלו, מהו מקור הסמכות בעולם? ______________________________________________________________________________________________________________________________________

כיצד חייב האדם לנהוג? מה עליו לעשות על מנת לקיים את השקפת העולם הזו? ______________________________________________________________________________________________________________________________________

לפי הרב סולוביצ'יק, מדוע על האדם לקיים את החוקים שקבל בסיני? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הסבירו מה משמעות המשפט "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה". _____________________________________________________________________________________________________________________________________

לפי הרב ליכטנשטיין, מה החזיק את העם היהודי מאוחד כל השנים? ______________________________________________________________________________________________________________________________________

מה דעתו של הרב ליכטנשטיין על היהודי שאינו שומר מצוות? כיצד הוא מנמק זאת בדבריו? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

עבודה נעימה

להורדה והדפסת דף העבודה