התפתחות זהות אישית, קבוצתית ולאומית וחשיבה גזענית

כיצד מתפתחת זהות אישית, חברתית ולאומית? איך מתפתחת אבחנה בין אני לאחרים לבין אני ודה-הומניזציה של אחרים?

< 1 דקות

פרופ' גיל דיזנדרוק מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן מתחקה, בהרצאתו 'בעקבות החשיבה הגזענית' אחר התפתחות זהות עצמית ודה-הומניזציה של אחרים.

בין השאר, עוסקת ההרצאה בבניית זהות עצמית ודה-הומניזציה של האחר ובתפיסה של השונות, ונדונות השאלות :

  • למה אנשים מבחינים בין אנחנו להם?
  • האם אנחנו נולדים גזענים או לאומניים?
  • האם זהות נקבעת לפי תורה או חינוך?
  • האם שייכות לאומית נקבעת לפי הסביבה בה אנו חיים או לפי תורשה?
  • איך נתפסות קטגוריות חברתיות-לאומיות?

המלצות לפעילות:

  • קיום דיון כיתתי – האם כל בני האדם נולדו שווים?
  • ניתן להציג בפני התלמידים תמונות ושאלות דומות לאלו שמוצגות בו ולבחון את תגובותיהם. לאחר מכן, ניתן להקרין קטעים נבחרים מתוך הסרטון, ולדון יחדיו – מה זה אומר עלינו כבני אדם.