"ילקוט הכזבים" (חלק א')

קריאה בספרון "ילקוט הכזבים" - לקט 'צ'יזבאטים' מהווי הפלמ"ח. בהשתתפות: חברת להקת "הצ'יזבטרון" נעמי פולני, הצ'זבטניק שאול ביבר וההיסטוריון פרופ' ישראל ברטל.

< 1 דקות

הספרון "ילקוט הכזבים", שנערך ע"י חיים חפר ודן בן-אמוץ, הוא לקט של 167 "צ'יזבאטים" מהווי הפלמ"ח, המהווה דיוקן קולקטיווי של אותו דור "צברי". בתרבות הישראלית, "ילקוט הכזבים" הוא אבן-דרך בגיבוש הזהות, הפולקלור, ההומור והסלנג: ספר-פולחן, פיסת-נוסטאלגיה ומסמך סוציולוגי. את חלקה הראשון של התכנית, הקדשנו לדיון כללי בהווי הפלמ"ח, שממנו צמח "ילקוט הכזבים": בהווי הכזבים וה"מתיחות", בהתייחסותם של בני-החבורה לכל מי שהיה שונה מהם (עולים חדשים, ותיקי המושבות, ערבים), בהתייחסותם לנשים, ובעיקר – בהתייחסותם לעצמם: בדימוי העצמי שלהם, כפי שעולה מ"ילקוט הכזבים" בכלל, ומשני הצ'יזבאטים שבהם התמקדנו בפרט ("הטווח של עבד" ו"הצניעות של מולה").

מקור נלמד: "ילקוט הכזבים"

משתתפים: נעמי פולני, שאול ביבר, פרופ' ישראל ברטל