כלה ללילה אחד

קריאה באגדה התלמודית על המנהג של לקיחת כלה ליום אחד (תלמוד בבלי יומא). משתתפות: האנתרופולוגית, ד"ר תמר אלאור, ובמאית הקולנוע והטלויזיה, אורנה בן-דור.

< 1 דקות

התלמוד מספר על מנהגם של סוחרים, במסעותיהם לארצות רחוקות, לשאת אשה ללילה אחד כדי לספק את צרכיהם המיניים.

בימינו, כידוע, לא רק לגברים יש קריירה מחוץ לבית. נשות-קריירה, כיום, מוצאות את עצמן לא-פעם באותה סיטואציה שאליה נקלעו בעבר רק אנשי-עסקים גברים: בשהותן רחוק מהבית, הן פוגשות גברים שונים, אשר רב הפיתוי להופכם ל"חתן ללילה אחד".
תכניתנו תהיה שיחה גלויה על כך, בין שלוש נשים.

מקור נלמד:  תלמוד בבלי מסכת יומא יח ע"ב.
משתתפים:  ד"ר תמר אלאור, אורנה בן-דור.

המקור הנלמד:

רב כי מקלע לדרשיש
מכריז: מאן הויא ליומא?
רב נחמן כד מקלע לשכנציב
מכריז: מאן הויא ליומא?

תרגום:

רב כשנקלע לעיר דרשיש
הכריז: מי תהיה להיום?
רב נחמן כשנקלע לעיר שכנציב
הכריז: מי תהיה להיום?