להגביר את האור

דף לימוד לחנוכה

דף לימוד לקראת חנוכה: כיצד ניתן להגביר את האור ולא רק באמצעות נֵרות? מומלץ ללומדי חטיבות הביניים, ללימוד בחברותות.

< 1 דקות

הפעילות החינוכית היא חלק ממיזם "חכימא – סיפורים ורוח מחכמי המזרח", שמטרתו לאסוף ולהגיש לקהל הרחב את הסיפורים ואת עולם הרוח של חכמי המזרח.

המיזם שואף להפוך את הסיפורים של חכמי המזרח לחלק מהתרבות הישראלית, תוך הבנה שהחוכמה הטמונה בסיפורים רלוונטית לחיינו כאן עכשיו.

מטרות הלמידה

  1. להבין את משמעות האור ואת המשמעות של "מוסיף והולך" הן באופן ממשי והן כדימוי: אור החנוכייה ומאור פנים.
  2. להכיר את המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי בנוגע לנרות חנוכה, ולעמוד על משמעותה המטאפורית.
  3. לחשוב על הדימוי של הגברת האור בהקשרים נוספים.

מיומנויות

  • למידה שיתופית
  • ניהול שיח מכבד
  • הקשבה.

קבצים להורדה