למה יצאת שמלה? בבא מציעא פרק ב משנה ה

במסכת בבא מציעא פרק ב משנה ה מובא לימוד מפסוק המגדיר מהי אבדה שיש להכריז עליה ומהי אבדה שאין צורך להכריז עליה. במצגת המצורפת נלמד את המשנה ואת דרך לימוד הפסוקים.

< 1 דקות

אף השמלה היתה בכלל כל אלה

למה יצאת?

להקיש אליה לומר לך

מה שמלה מיוחדת שיש בה סימנים ויש לה תובעים

אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעים

חייב להכריז.

(בבא מציעא פרק ב משנה ה)


משנה זו, לשונה חריגה ומיוחדת והיא משלבת בתוכה, מלבד ההלכה על סימנים ועל תובעים, גם מדרש הלכה. במצגת המצורפת נציג את דרך הלימוד ואת הכלל שלפיו הולכת המשנה.

בבא מציעא פרק ב משנה ה