מיהו יהודי – קטע מתוך מכתבו של בן גוריון לחכמי ישראל

שאלת מיהו יהודי עלתה לאחר קום המדינה כאשר זוגות מעורבים מיהודים ושאינם יהודים ביקשו לרשום את ילדיהים כיהודים. בשנת 1955 החליטה הממשלה למנות וועדה שתכריע בנושא זה. במסגרת זו כתב בן גוריון מכתב לחכמי ישראל בבקשה להביע את דעתם בנושא.

< 1 דקות

אני פונה אל כבודו בעקבות החלטה אשר ממשלת ישראל קיבלה ביום 18.7.1955 ואשר לפיה מונתה ועדה מורכבת מראש הממשלה, שר המשפטים ושר הפנים, שתבחון הנחיות רישום לילדי נישואי תערובת שהוריהם, גם האב וגם האם, רוצים לרשום ילדיהם כיהודים. בהחלטה זו הטילה הממשלה על הועדה לשמוע חוות דעת של חכמי ישראל בארץ ובחוץ לארץ בנדון זה, ולנסח הוראות רישום שיתאימו למסורת המקובלת בכל חוגי היהדות, האדוקים והחופשיים לכל זרמיהם, ולתנאים המיוחדים של ישראל כמדינה יהודית ריבונית שמובטח בה חופש מצפון ודת וכמרכז לקיבוץ גלויות.

מירשם התושבים קיים בישראל מאז שנת תש"ט ועד היום הזה, ועל הפרטים אשר החוק מחייב את רשימום במירשם זה, נמנים גם "דת" ו"לאום". ביצוע חוק מרשם התושבים נתון בידי משרד הפנים, ופקידי הרישום הוסמכו בחוק לדרוש ולקבל מאת התושבים החייבים ברישום, מסמכים וידיעות הדרושים להם למען יוכלו לאמת…'

פנייתו של בן-גוריון אל חכמי ישראל, מתוך התערוכה "כחול על גבי לבן" של גנזך המדינה, המוצגת במוזיאון ישראל (באדיבות ארכיון המדינה)