מעגל המשפחה מול השקפת עולם ואורחות חיים

פתיחה לשער הראשון ולמעגל המשפחה.

< 1 דקות

מעגל המשפחה מול השקפת עולם ואורחות החיים

פתיחה: לפני שאומרים לתלמידים שעוסקים בשער הראשון ובמעגלים אלו חוזרים איתם על המעגלים ואז מבקשים מהם להגיד אילו שני מעגלים הם המעגלים שיכולים להביא להתנגשות הגדולה ביותר/ אילו שני מעגלים הכי מנוגדים אחד לשני.

המעגלים הכי מנוגדים הם:

מעגל המשפחה ———————- מעגל השקפת עולם ואורחות חיים

לא ניתן לבחירה (נולדים לתוך משפחה) ניתן לבחירה (האדם מחליט)
אני יכול לבחור רק את המשפחה שאקים

וגם זה לא תלוי רק בי.

על הציר ניתן למקם את שאר המעגלים לעומת לפי אפשרויות הבחירה שקיימות במעגל:

זיכרון – מצד אחד צריך ללמוד את ההיסטוריה ולבחור להיות מחוברים להיסטוריה, מצד שני יש דברים שאנחנו יודעים או לוקחים בהם חלק למרות שאנחנו לא רוצים – האדם לא יכול לבחור לשכוח.

מקום – כאשר האדם צעיר הוא אינו יכול לבחור את מקום מגוריו, כאשר הוא הופך להיות אדם עצמאי הוא יכול לשנות את מקום מגוריו. בחירת מקום המגורים מושפעת גם מהסביבה הקולטת את האדם ויכול להיות שישי מקומות חסומים בפני אנשים מסויימים.

אחריות ומעורבות – עד כמה אני מרגיש חלק מהקבוצה/הקהילה – תלוי גם בי כאדם פרטי ומה שאני מוכן לעשות עבור הקבוצה. מצד שני תלוי גם באופן שבו הקבוצה מתייחסת אלי. האם היא מקבלת אותי או לא. איך האחר מגדיר אותי?

מצורף דף עבודה הכולל מקורות מקראיים עמ' 30-32

הערה: במקום לעצור לסיכומים, בדף העבודה התלמידים משלימים את החסר ועוזרים בסיכום הנושא.

משפחה מול השקפת עולם ואורחות חיים

התנ"ך מספר על ראשית היווצרותו של העם היהודי ומפרט את תהליך התפתחותו של העם מימי אברהם ועד הפיכת משפחת יעקב לעם.

הזהות של אבות האומה מוגדרת בראשיתה במעגל המשפחה. את מעגל המשפחה קושרים עם מעגל מקום ובכל פעם שה' מבטיח לאבות זרע, מבטיח להם ה' גם את הארץ.

הסתכלו בחוברת בעמ' 30 וקראו את הפסוקים מספר בראשית:

 1. העתיקו את הביטויים המבטיחים לאברהם את המשכיות משפחתו ____________________________________________________________________________________________________________________________
 2. העתיקו את הביטויים שמבטיחים לאברהם את הארץ ____________________________________________________________________________________________________________________________
 3. העתיקו את הביטויים שקושרים את מעגל המשפחה עם מעגל המקום (את הבטחת המשכיות המשפחה עם הבטחת הארץ) ____________________________________________________________________________________________________________________________

בקשת ה' מאברהם ללכת לארץ כנען היא למעשה בקשה לנתק את אברהם מהעבר שלו ומהמשפחה שלו. למרות התנתקותו ממשפחתו בונה לעצמו אברהם משפחה חדשה ועליה שם את הדגש. משפחה חדשה זו היא שתהפוך לעם.

שימו לב שבפסוקים אלו יש קשר בין מעגל המשפחה ובים מעגל המקום. שניהם מעגלים בסיסיים ביותר ומקשרים בין האדם- הדם –האדמה.

בספר שמות מתארים את תחילת היווצרותו של העם (ולא של משפחה). העם תחילתו במעגל המשפחתי המורחב – בניו של יעקב והשבטים שיצאו מהם. גם כאן תחילתו של העם היא במעגל המשפחתי של משפחת אברהם.

ההגדרה הראשונה של משפחת יעקב כעם היא הגדרה על ידי גורם חיצוני שאינו קשור למשפחת יעקב (אינו שייך לבני ישראל).

הסתכלו בחוברת בעמ' 31 וקראו את הפסוקים משמות א':

 1. העתיקו את הביטויים שמתייחסים אל "בני ישראל" כמשפחה ____________________________________________________________________________________________________________________________
 2. העתיקו את הביטויים שמתייחסים אל "בני ישראל" כאל עם ____________________________________________________________________________________________________________________________
 3. מי מגדיר את בני ישראל כעם? צטטו ____________________________________________________________________________________________________________________________

שימו לב שהביטוי "בני ישראל" מתייחס גם לבניו של יעקב (=ישראל) וגם לעם ישראל כולו.

בני ישראל הפכו להיות לעם של עבדים במצרים. כאשר ה' שומע את צעקתם ומחליט להושיעם ממצרים ולהוציאם לחירות הוא שולח את משה להנהיג את העם. ה' מבקש ממשה שידבר אל העם ויציג בפניו את אלהים. ה' מציג את עצמו דרך מעגל המשפחה ומזכיר גם את מעגל המקום.

הסתכלו בחוברת בעמ' 31 וקראו את הפסוקים משמות ג':

 1. העתיקו את הביטוי שקושרים את ה' עם מעגל המשפחה ____________________________________________________________________________________________________________________________
 2. העתיקו את המלים שמזכירות את מעגל המקום (את הארץ) ____________________________________________________________________________________________________________________________
 3. מדוע לדעתכם אלהים מציג את עצמו כמי שקשור לעם דרך מעגל המשפחה? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

במעמד הר סיני מקבלים על עצמם בני ישראל את החוקים ואת המצוות של ה' וכך הם הופכים לעמו של אלהים ויהיו עם סגולה (הסבר בחוברת). למעשה, שני הצדדים יקיימו את ה"ברית" (=הסכם, חוזה) והיא מעגנת את הקשר בין ישראל ואלהים. במעמד הר סיני המעגל החשוב ביותר הוא 'השקפת עולם ואורחות חיים' מכיוון שהדבר שיגדיר מעתה את עם ישראל הוא קבלת הברית וההתחייבות לאלהים.

הסתכלו בחוברת בעמ' 32 וקראו את הפסוקים משמות יט':

 1. העתיקו את המלים שמראות שעם ישראל מוגדר לפי השקפת העולם אורחות חייו (זאת אומרת לפי המעשים שהוא בוחר לעשות). ____________________________________________________________________________________________________________________________
 2. מה מבקש אלהים מהעם? הסבירו וצטטו ____________________________________________________________________________________________________________________________
 3. מה מבטיח אלהים לעם? הסבירו וצטטו ____________________________________________________________________________________________________________________________
 4. מהו האירוע ההיסטורי שמזכיר אלהים בדבריו? הסבירו וצטטו ____________________________________________________________________________________________________________________________
 5. הסבירו מדוע קיום הברית בין העם לאלהים מאפיין את מעגל השקפת העולם ומצביע על קבלה רעיונית. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

להורדה והדפסת דף הפעילות