"מעשה בשתי אחיות"

קריאה בסיפור מדרש האגדה, "מעשה בשתי אחיות". בהשתתפות: השחקן משה איבגי והתסריטאית אסתי נמדר.

< 1 דקות

בעלה של אחת האחיות רצה להשקות אותה את "מי הסוטה" כדי לבדוק אם בגדה בו, והאחות ביקשה מאחותה הדומה לה ללכת לשתות את המים במקומה. על טקס הסוטה, היחסים בין בעל ואשתו, אחוות האחיות – ומה שכל זה אומר לנו היום.

מקור נלמד: מדרש תנחומא פרשת נשא, סימן י

משתתפים: משה איבגי, אסתי נמדר

מעשה בשתי אחיות שהיו דומות זו לזו,
והייתה אחת נשואה בעיר אחת ואחת נשואה בעיר אחרת.
ביקש בעלה של אחת מהן לקנאות לה ולהשקותה מים המרים בירושלים.
הלכה לאותה העיר שהייתה אחותה נשואה שם.
אמרה לה אחותה: מה ראית לבוא לכאן?
אמרה לה: בעלי מבקש להשקות אותי מים המרים.
אמרה לה אחותה: אני הולכת תחתיך ושותה.
אמרה לה: לכי.
לבשה בגדי אחותה, והלכה תחתיה, ושתתה מי המרים ונמצאת טהורה, וחזרה לבית אחותה.
יצאת שמחה לקראתה, חיבקה אותה ונשקה לה בפיה.
כיון שנשקו זו לזו, הריחה במים המרים, ומיד מתה.