סיכום הלימוד על דקארט

השוואה בין הטקסטים של הפילוסוף דקארט, המופיע בספר "משבר האמונה בעת החדשה" לבין הסרט "מטריקס".

< 1 דקות

משבר האמונה בעת החדשה

לאחר הלימוד וקריאת הטקסטים מהחוברת לחלק לתלמידים שאלה לעבודה עצמית. על השאלה עונים עם ספר ומחברת פתוחים:

כיצד קושר דקארט בין שלושת המושגים: אלוהים, ספק ועולם חומרי?
הסבר תשובתך בפירוט.

שאלה זו מראה אם התלמיד הבין את התיאוריה שנלמדה בכתה.

לאחר שבודקים את המטלה ניתן להגיע למשימת הסיכום:

בכתה: צפייה בסרט 'מטריקס' (הסרט הראשון בסדרה).

כשבוע לאחר הצפייה התלמיד צריך להגיש מאמר/סיכום בנושא:

הסבר והדגם כיצד הסרט מטריקס מתבסס על התיאוריה של דקארט. הבא דוגמאות מהסרט עצמו.