סיפורים צדיקים – הנסיעה לארץ ישראל: רבי נחמן מברסלב

סיפור מסעו של רבי נחמן מברסלב לארץ ישראל.

< 1 דקות

הנסיעה לארץ -ישראל תפסה מקום מכבד בחיי רבנו, רבנו הרבה לספר בשבחה של ארץ – ישראל ולשוחח על המעלות והמרגות הנעלות שאדם יכול לרכוש לעצמו על -ידי ארץ -ישראל, היה זה בשבת תקנ"ח, רבנו עדין צעיר לימים, בן עשרים ושש שנים, עוזב את מדודי בקה ופונה לעלות לארץ הקודש הבעל -דבר עמד לו לשטן בדרך, למנוע ממנו את הנסיעה, ועמה – את ההתעלות והשלמות שרצה לזכות על-ידי ארץ -ישראל, רבנו העיר בעמו בי נסיעה זו מצריכה מסירות-נפש על כל צעד ושעל.

למרות המכשולים הצליח רבנו, כידוע, להגיע לארץ הקודש, ולהנשים את שאיפותיו הקדושות, רבנו ספר בעצמו, כי זכה להשיג רבות בארץ הקודש, עד כדי כך, שרק על -ידי דריכה רגליו על אדמת הארץ השגע את אשר לא השיג עד הנה, בארץ -ישראל נפגש רבנו עם גדולי תלמידי המגיד ממזריץ', והם : הרב הקדוש רבי אברהם מקליסק זי"ע, רבי זאב מטשרני- אוסטרה זי"ע וחבריהם, אלו קבלו אותו באהבה ובחיבה, והשתעשעו עמו בדבר -תורה ועבודת השם, זמן קצר שהה רבנו בארץ-ישראל, בתחלת שנת תקנ"ט שב רבנו וחזר חוצה -לארץ,
וכאן כדאי לציין, כי כפי שכל מעשיו, עבודתיו והשגותיו של רבנו נעלמים ובלתי נותנים לנו להשגה, אף כך נשגבה מבינתנו כונתו של רבנו בנסיעתו לארץ הקודש, שהוחו הקצרה שם ושובו לחוץ-לארץ,

***************

בשוב רבנו מארץ -ישראל החלה תקופה קשה וסוערת בחיוה חלה המחלקת הגדולה וההתנגדות העקשת לדרכו,
רבנו הרבה לשוחח בשבח מעלת קבלת היסורים ממחלקת באהבה, ואת אשר אפשר להשגע על -ידי זה,
ופעם אחת, כאשר אנשים ממקרביו שפכו לפניו לבם אודות הצער הבלתי -נסבל שהם סובלים עקב המחלוקת וההתנגדות נענה רבנו ואמר להם: האמינו לו יכלני לפעול לבטל כליל את ההתנגדות והמחלוקת כנגדנו! אך מה אעשה, וישנם היכלות ומדרגות שאפשר להגיע אליהם רק על-ידי הסבלנות וקבלת יסורי המחלוקת …. מי לנו כמשה רבנו, רעיא מהימנא , שהנהיג והדריך את כלל ישראל,ובכל זאת קמו נגדו מתנגדים… וכל זאת— מן הטעם הנזכר,
ומעניין שככל שגברה ההתנגדות, כן התרחב והתפשט דרך רבנו, ונמשכו אליו אוהדים ומקרבים. רבנו אינו מפסיק מלחזק ולעודד את אנשיו : עולם זה משול לנשר צר מאוד, ששומר לעברו, הדרך הצרה מרתיעה : מה קשה לעברה אך העיקר : לא לפחד כלל!
"העולם כלו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל!"