סיפור בתו של רבי עקיבא

קריאה בסיפור התלמודי על חתונת בתו של רבי עקיבא, בהשתתפות פרופ' אדמיאל קוסמן ודנה מודן.

< 1 דקות

אסטרולוגים בישרו לר' עקיבא, כי אם תתחתן בתו, היא תמות ביום-חופתה מהכשת נחש. ר' עקיבא לא הקל ראש בתחזית-אימים זו, שכן האסטרולוגיה נחשבה בימיו למדע מדויק.

תגובתו של ר' עקיבא על הבשורה, ותגובתו, מאוחר יותר, על נס-הצלתה של בתו לאחר היתקלותה בנחש שאמור היה להכישה-למוות, פותחות לנו צוהר מרתק אל אחת מן השאלות שעמדו במרכז-עולמם של חז"ל: שאלת המתח בין גזירה לבחירה – בין מה ש"נקבע בגורל" לבין הכרעותיו הרצוניות של האדם.

מתח זה, שזכה לניסוחו התמציתי שאימרת חז"ל "הכל צפוי – והרשות נתונה", זוכה להמחזה קונקרטית באגדה התלמודית על חתונת בתו של ר' עקיבא.

מקור נלמד: תלמוד בבלי שבת קנו ע"א

משתתפים: פרופ' אדמיאל קוסמן, דנה מודן