פטליזם, דטרמיניזם ובחירה חופשית

שאלות והגדרות למושגי בחירה חופשית, דטרמיניזם ופטליזם בבחינת סיפורו של אדיפוס המלך וציטוט תלמודי של רבי חנינא

< 1 דקות

בין גורל ובחירה חופשית

האם אנחנו מאמינים בגורל או בבחירה חופשית?

מה הקשר בין שאלת הגורל והבחירה החופשית לשאלת הטוב והרע?

הגדרת מושגים:

פטליזם: גישה פילוסופית לפיה המציאות קבועה וידועה מראש. מאחורי מציאות זו עומד מושג כללי המכונה גורל. לעתים נחשב הגורל כקשור לכוכבים ולדרך סידורם בשמיים, לפעמים מקבל הגורל משמעות דתית הרואה בו כוח אלוהי.

דטרמיניזם: דטרמיניזם היא השקפה פילוסופית הטוענת שכל המעשים הנעשים בעולם הם חלק ממערכת כללית של סיבות ותוצאות. ישנם סוגים שונים של דטרמיניזם ושימושים שונים במושג זה: דטרמיניזם דתי, חילוני, חברתי ועוד.

בחירה חופשית: לאדם בחירה מלאה בחייו והוא רשאי לבחור בדרכו, רעה או טובה. אין גורל ואין עתיד קבוע וידוע מראש.

הגישה הפטליסטית

אדיפוס המלך

אדיפוס מגלה שעתידו הוא לרצוח את אביו ולשאת את אמו לאישה. הוא מנסה לברוח מגורלו אך ללא ידיעתו הוא רוצח את אביו ומתחתן עם אמו. כאשר הדבר מתגלה, יוקסטה, אמו הביולוגית מתאבדת ואדיפוס מנקר את עיניו כדי לא לראות את גודל הזוועה.

שאלות:
א. הסבירו כיצד משתקפת העמדה הפטליסטית בסיפור זה.

ב. האם לדעתכם יכול היה אדיפוס, על פי הסיפור, לשנות את הגורל שנקבע עבורו?

ג. כיצד אתם הייתם מתנהגים לו היה אומר לכם חוזה עתיד שאתם עומדים לבצע מעשה איום?

תלמוד בבלי

"אמר ר' חנינא: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה".

תלמוד בבלי, מסכת חולין ז עמוד ב'

שאלות:

א. הסבירו את דבריו של רבי חנינא.

ב. מה הקשר בין ה"למטה" וה"למעלה" כפי שהוא עולה באמרה זו?

ג. למרות הדמיון הרב בין שני המקורות, קיים גם הבדל. מהו?

סיכום

קיימות שתי גישות השוללות תפיסה של בחירה חופשית: דטרמיניזם ופטליזם. לפי הגישה הדטרמיניסטית כל מאורע בעולם, פעולות, החלטות או מחשבות אנושיות נקבעים באופן בלעדי על ידי אירועים קודמים. לפי הגישה הפטליסטית לכל אחד מאתנו יש גורל קבוע וידוע מראש. במחזה היווני "אדיפוס המלך", מאת סופוקלס, נתן לראות דוגמה לגישה זו: אדיפוס מנסה לברוח מגורלו, אך ללא הצלחה, לבסוף רוצח את אביו ומתחתן עם אמו בדיוק כפי שנגזר עליו. גם האמרה התלמודית: "אין אדם נוקף אצבעו" מייצגת גישה פטליסטית לפיה כל הנעשה בעולמנו, אפילו דבר קטן כמו נקיפת אצבע, נקבע ע"י האל.

דטרמיניזם, פטליזם ובחירה חופשית