פעילות בנושא אוטופיה – על בסיס קריאה מתוך "אלטנוילנד"

מתוך אלטנוילנד "תל אביב" מאת בנימין זאב הרצל, ספר המתאר את ארץ ישראל במצב שבו היה רוצה לראותה. זוהי אוטופיה.

< 1 דקות

קראו את הקטע הבא המתאר את העיר העתיקה בירושלים:

"וכבר תקף את לבות העוברים בכך ההרהור הקודם לרגשי הרוממות, בבואם לתוך המנוחה השאננה שבעיר הקדושה.
כי מה שראו עתה בין חומות ירושלים לא היה עוד הסחי, השאון, הריח הרע, שלפני עשרים שנה. אז אנוסים היו עולי הרגל של כל הארצות לחוש את נפשם נפגעים ונעלבים בפנימיותם, מדי ראו אחרי טלטולים ונדודים ארוכים את מטרת משא נפשם ומחוז חפצם. כה נאלח היה המראה שנראה להם ברחובות המלאות התרשלות.
ועד שהגיע הנודד המאמין אל קדשי דתו אנוס היה לעבור דרך כל הנמאס והמגואל וחסר-הקדושה הזה.
אך לא כן היה המראה עתה. הרחובות הגדולות היו מרוצפות אבנים חדשות, שמורות היטב, חלקות ונקיות כנקיון רצפה בחדר טוב.
בתי מעון לאנשים מקרב העם לא היה עוד בעיר העתיקה. כל הבנינים נועדו אך למעשים טובים או לתפילה. בתי מקלט לעולי רגל מבני כל הדתות היו שם. לנוצרים למושלמנים וליהודים היו בתי חסד שונים, בתי מרפא, בתי אסף לחולים שאין למו תקנה, והבתים האלה היו סמוכים זה לזה שורות שורות, אך מרובע כביר אחד לקח היכל השלום האדיר והנערץ, מקום היו שם אספות לאהבי השלום מכל הארצות, וגם למלומדים מכל ענפי המדעים. העיר העתיקה היתה בכללה תל תלפיות של כל העולם כלו, וכל העמים ראו פה איש איש את נוהו. כי פה קבוע היה הדבר אשר לכל בני האדם: הָעֱנוּתּ.

ועל כן נקבצו פה כל אפני העזר אשר הורו והוגו מלבות מין האדם מהעולם ועד העולם כנגד הענות: אמונה, אהבה, חכמה."

שאלות:

1. מתוך הכתוב:
מה קיווה הרצל שיקרה במדינה היהודית האוטופית?
בקטע המצורף תיאר הרצל את התרשמויותיו מביקורו בירושלים ב-1898, והציב כנגדם את חזונו לעיר האוטופית. מה אפיין את העיר שזכרו גיבוריו של הרצל? כיצד הוא קיווה שהיא תשתנה במדינת היהודים האוטופית?
2. במה שונה החזון של הרצל מירושלים שאנו מכירים היום? במה הוא דומה לה?

3. מה הייתם רוצים לאמץ מתוך האוטופיה של הרצל?

4. מה הייתם מוסיפים לה?

5. לדעתכם, האם אוטופיה היא ערך מניע או מתסכל?