פקיחת עינים וברכות השחר

איך החיים נראים מתוך ברכות השחר?

< 1 דקות