קצרים על מועדים – סוכות ושמחת תורה

סרט קצר על סוכות ושמחה תורה

< 1 דקות