ריש לקיש – בריון בבית המדרש

האגדה התלמודית מתארת את חייו של ריש לקיש מרגע שפגש בחברו ר' יוחנן ועד מותו הטראגי. סרטון של דקה מציג נקודת מבט.

< 1 דקות

ריש לקיש, על פי המסופר בתלמוד, התחיל את דרכו כבריון שכונתי – 'ריש בריוני'. מפגש מסקרן בנהר הירדן עם ר' יוחנן – גדול הדור, וגם איש יפה במיוחד גרם למפנה בחייו של ר' יוחנן.

יום אחד היה רבי יוחנן רוחץ בירדן
ראהו ריש לקיש, סבר – אשה הוא.
נעץ רמח בירדן וקפץ לירדן אחריו.
אמר לו: כחך זה לתורה.
אמר לו: יופיך זה לנשים.
אמר לו: אם חוזר אתה בך, נותן אני לך את אחותי שיפה ממני.
קיבל עליו.
רצה לחזור להביא בגדו ולא יכול.
למדו מקרא ולמדו משנה ועשאו אדם גדול.
יום אחד נחלקו חכמים בבית המדרש…

(תלמוד בבלי, בבא מציעא פד ע"א)

 

ה'חברותא' המיוחדת של ר' יוחנן וריש לקיש מזמינה דיון על מקומו של המאבק הכוחני בשיח האינטלקטואלי. עד כמה אכן מאחורי השיחה המלומדת עומדים יחסי כוחות? באלו היבטים מאבק הכוחות מועיל לדיון ובאלו פוגם בו? האם יכול להיות דיון שחף ממאבקי כח סמויים או גלויים?