שלושת הנרות – מארק שאגאל

'קריאה' בציור שלושת הנרות של מארק שאגאל. בהשתתפות: אנשי התקשורת ג'קי לוי ואהרון פוירשטיין.

< 1 דקות

מארק שאגאל נולד בעיירה קטנה בשם ויטבסק. הוא צייר אותה במהלך חייו בה וגם אח"כ כשעזב לצרפת. בתכנית 'קראנו' בציור האחרון שצייר שאגאל על אדמת אירופה לפני שברח לארה"ב מאימת הנאצים. ניסינו לעמוד על הקווים האמביוולנטיים שעולים מהעבודה של שאגאל ומהיחס שלנו אל העיירה היהודית הגלותית: השמחה והעצב המהולים יחד בקרקס הססגוני שהוא מציג, הנרות המפיצים אור אך גם מרמזים על גוויעה וסוף, תחושת הבית הנמהלת ברצון העז לעזוב, הגלות והגעגועים שלא לגמרי ברור אם הם כפויים או דווקא נחשקים.

מקור נלמד: הציור 'שלושת הנרות' של מארק שאגאל.

משתתפים: ג'קי לוי, אהרון פוירשטיין.