"שנות טובות" מהקיבוץ (חלק ב')

ניתוח חזותי של חמש ברכות "שנה טובה" מקיבוצים. משתתפים: חבר קיבוץ עין-גב ומזכיר התק"ם לשעבר מוקי צור ועורך "החדר" בן קיבוץ אפיקים אסף ענברי. החלק השני העוסק בנושא.

< 1 דקות

הקיבוצים אימצו את המנהג היהודי של משלוח כרטיסי ברכה בראש-השנה, והפכוהו לכלי-ביטוי ייחודי, מעין "ויטרינה" ייצוגית אל הקיבוץ ונופיו. יותר מש"שנות טובות" אלו משקפות נאמנה את מציאות-החיים הקיבוצית, הן מבטאות את מה שהקיבוץ קיווה או התיימר להיות: מעין "גן-עדן מלאכותי", אידילי, חלום ירוק-עד.

בתכניתנו, בחרנו חמש "שנות טובות" שכאלו, וניתחנו אותן בתור "טקסט חזותי". ביררנו, לפיהן, מה בחרו הקיבוצים לכלול בתצלומים, ומה בחרו להעלים, בדקנו מה אפשר ללמוד מהן על דמות האשה בקיבוץ, על טקסי הקיבוץ, על ילדי הקיבוץ ועל היחס אל הטבע.

תוכנית זו היא חלק ב' – למעבר לחלק א' לחץ כאן.

מקור נלמד: "שנות טובות" מהקיבוץ
משתתפים: מוקי צור, אסף ענברי