תנור של עכנאי – והפעם באנגלית

סיפור תנור של עכנאי בסרט אנימציה.

< 1 דקות

על הפרויקט כולו ניתן לקרוא כאן