אבות פרק ד, משניות כה-כז

בדף זה נלמד שלוש משניות העוסקות בלימוד תורה. המשניות מעלות גישות שונות ביחס לנושא באמצעות שלושה משלים שונים. דף העבודה מעמיד את התלמידים על הדומה והשונה בין הגישות השונות ללימוד.

כיתה ד2 שיעורים

מטרת הפעילות

  • לימוד תוכן משנה, מסכת אבות, פרק ד, משנה כו.
  • הבחנה בין משל לנמשל.
  • השוואה בין משניות.
  • בירור העדפת הלומדים ביחס למלמדיהם.