אזעקה, שופר וצפירת יום הזיכרון

מערך פעילות בנושא תקיעת השופר, הצפירה ביום העצמאות ואזעקת "צבע אדום" - מה הם עושים בלבנו?

כיתות ז - טשיעור אחד

מטרת הפעילות

 • בחינת הקולות והמשמעויותיהם.
 • דיון על מקומה של הצפירה בימי הזיכרון.
 • דיון על מקומו של השופר בחודש אלול ובראש השנה.

מהלך הפעילות

פתיח/שאלת דריכה

למה אנחנו משתמשים בצפירה/בתקיעת שופר/באזעקה כדי לשנות את דרך ההתנהגות שלנו?

שלבי הפעילות

 1. נשמיע לתלמידים את שלושת הסרטים.
  נדון בתחושות שהקול מעורר בהם ומה הם זוכרים מהאירועים עצמם – באירועי צוק איתן, בימי הזיכרון, בבית הכנסת. שימו לב, אנא הזכירו לתלמידים שזה שיעור ולא אמיתי ולכן להקפיד על עוצמת הקול.
 2. נלמד ביחד את הקטע מהרמב"ם על השופר.
 3. נבקש מהתלמידים להדגים מחייהם רגעים שבהם חל שינוי מבחוץ.
 4. נדבר עם התלמידים על הצורך בקול המעיר אותנו ודוחף אותנו לשינוי.

חומרי למידה

1. מה קורה לנו כאשר אנו שומעים אזעקה, ולמה זה כל כך מפחיד אותנו:

כל הזכויות שמורות – צולם על ידי מתן שאול

2. מה קורה לנו כשאנו שומעים את הצפירה ביום השואה והגבורה או ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה?

3. מה אנו מרגישים כשאנו שומעים שופר?

שאלות לדיון

1. דברו עם התלמידים:

 • מה הרגשתם כששמעתם את הקול?
 • האם שמתם לב לשינוי בין תחושותיכם לפני ואחרי?

2. קראו עם התלמידים את דברי ר' משה בן מימון (מחכמי מצרים במאה ה-12) על תקיעת השופר:

רמז יש בו [=בשופר], כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים [=טועים] כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם. ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, ומחשבתו אשר לא טובה.

 • האם אתם מזהים דמיון בין תחושותיכם ובין הרצון והסיבה העומדת מאחורי תקיעת השופר? חשבו למה צריך קול חיצוני? האם איננו משנים את דרכינו מעצמנו?
 • נסו לדון עם התלמידים דיון ולהדגים – מתי חשו שמשהו "מעיר" אותם מהלך החיים הרגיל שלהם ומוציא אותם לאורח חיים אחר?

סיכום

נפש האדם מגיבה לקולות חזקים. כיצד אנו מובילים את זה?

הצפירה של ימי הזיכרון ובאזעקה מוליכה לכיוון אחד, ואילו תקיעת השופר – לכיוון אחר.

נסו לסכם: למה?