אש, אש מדורה! האומנם? ומה עוד?

מערך שיעור לל"ג בעומר

בשיעור זה נעסוק ביום ל"ג בעומר, ננסה להבין כיצד היום הזה התעצב ואילו אירועים נוספו ונקשרו בו, ונראה שמי שמעצב ומבנה את המשמעות של חגים הוא האדם וקהילתו.

כיתות ו - ט2 שיעורים

מטרת הפעילות

  1. להבין מהו יום ל"ג בעומר.
  2. לספר ולתאר את התפתחותו של היום והפיכתו לחג המדורות וההילולה.
  3. להסביר ולעמוד על כך שחלק ניכר מהמסורות שלנו, גם חגים הלכתיים, התפתחו, השתנו והתעצבו במהלך הדורות.
  4. להראות שחלק ניכר מהיום ומשמעותו, כפי שהוא נחגג, מעוצב במידה רבה על ידי הקהילה.

מהלך הפעילות

פתיחה

אז מה חשוב לעשות בל"ג בעומר?
נכתוב על הלוח את השאלה הבאה עם ארבע האפשרויות שלהלן, ונערוך הצבעה. נשאיר את תוצאות ההצבעה על הלוח עד תום השיעור.

מה חשוב לעשות בל"ג בעומר?

  • להדליק מדורות.
  • לעלות לקברו של רשב"י (רבי שמעון בר יוחאי).
  • ללמוד על מרד בר כוכבא.
  • לציין את 33 הימים שעברו לספירת העומר.

שלב 1: למה בכלל חוגגים את ל"ג בעומר?

ראינו כמה אפשרויות לציון היום – בואו נצא לבדוק יחד מדוע חוגגים את ל"ג בעומר.

נחלק את הכיתה לארבע קבוצות. כל קבוצה תקבל דף משימות ובו מקורות אחדים המפרטים ומסבירים את מקורו של היום, עם תיאור ההתפתחות (נספח מס' 1: ארבעה דפי עבודה, בנוסף – יש לתת לשני נציגים מכל קבוצה בריסטול להצגת הדברים לפני הכיתה, יתר הילדים יכולים להשתמש בדף A4).

על נציגי כל קבוצה להציג בפני הכיתה את ממצאיהם על גבי פוסטר (סדר ההצגה – לפי מספרי הקבוצות): עליהם להסביר מה זה ל"ג בעומר ומדוע חוגגים את ל"ג בעומר, לפי המקורות שברשותם.

מטרת המשימה בקבוצות היא להראות שלציון ל"ג בעומר יש כמה מקורות שונים שאינם אחידים ונובעים מהתפתחויות שונות בעולם היהודי (מסורות תלמודיות, קבלה וציונות).

שלב 2: ציר הזמן של התפתחות יום ל"ג בעומר

בשלב השני של הפעילות, לאחר ששני נציגים מכל קבוצה הציגו את ממצאיהם אודות יום ל"ג בעומר, נשאל את התלמידים ממתי (בערך) אנחנו יודעים על כל מנהג שהתפתח סביב ל"ג בעומר, מי הדמויות שנקשרו ליום זה ומהו האירוע המיוחס ליום הזה. נכתוב על הלוח את הדברים (נספח 2 למורה – עם רצף האירועים שפורטו במערך זה).

מטרת השאלה היא להדגיש את השינוי לאורך ציר זמן, את החיבור בין אישים לבין אירועים שלא בטוח שהתרחשו ביום זה ואת רתימת האירוע לצורך יצירת 'אירוע' חדש: הציונות משתמשת בבר כוכבא כסמל של גבורה והתנגדות, הקבלה משתמשת בדמותו של שמעון בר יוחאי להפצת ספר הזוהר ותורת הקבלה, ויש גם מנהגים שונים שנוספו שמהותם לא ברורה לחלוטין.

ראינו שמשמעות היום שונתה, התפתחה והורחבה במהלך הדורות, ושיש לנו מגוון של מקורות שמייחסים ליום אירועים שונים שכלל לא בטוח שאכן התרחשו.

סיכום: אז מה חשוב לעשות ביום ל"ג בעומר?

לאור המקורות שלמדנו והעבודה הנהדרת של התלמידים נחזור לשאלה (שהשארנו על הלוח) מה חשוב לעשות ביום ל"ג בעומר? האם יש מנהג שחשוב לעשותו?
אם כן, בהתאם לתשובות נשאל שאלה אחרת: מה אתם אוהבים לעשות בל"ג בעומר?

נסכם: ראינו של"ג בעומר הוא יום שיש בו מנהגים שונים שהלכו והתפתחו במרוצת הדורות. ל"ג בעומר הוא למעשה סימן עבורנו לחקור, ללמוד ולגלות את טיבם של הימים המיוחדים שלנו בלוח השנה. בנוסף, דרכו ניתן להבין לעומק שלוח השנה מושפע, משתנה ומתעצב מהתפתחויות ומאירועים שונים של קהילות שונות בהיסטוריה היהודית והישראלית.