בפסח אני הוא האחר והאחר הוא אני

בשיעור הזה נתבונן בליל הסדר דרך עיניו של אמג'ד הערבי, שמתארח עם משפחתו בליל הסדר אצל משפחה יהודית. בעזרתו של אמג'ד ננסה לעמוד על הדברים שהופכים את ליל הסדר למה שהוא בתרבות היהודית והישראלית.

כיתות ז - יב90 דקות

מטרת הפעילות

  • התבוננות בפסח מזווית אחרת.
    הבנת האחרות כנקודת מבט ומצב קיומי דינמיים.
    הבנת האחרות כתוצר של נקודת מבט ולא כתכונה אימננטית.

מהלך הפעילות

פתיח: מה מייחד את ליל הסדר?

נשאל את התלמידים: מה מייחד בעיניכם את ליל הסדר לעומת מועדים וחגים אחרים בשנה?

תשובות אפשריות: מאכלים מיוחדים, קריאת הגדה, כל המשפחה יושבת ושרה יחד סביב השולחן, ארוחה גדולה מאוד, הילדים שואלים קושיות, יש אפיקומן…

נרשום את הדברים על הלוח כדי שנוכל לחזור אליהם בסוף השיעור.

שלב 1: אמג'ד ומשפחתו בליל הסדר אצל המשפחה של טל

אמג'ד ומשפחתו התארחו בליל הסדר אצל המשפחה של טל מהגן של מאיה.

צפו בקטע הבא מתוך הסדרה עבודה ערבית, ומלאו את דף צפייה – אמגד ומשפחתו בליל הסדר

בעקבות הצפייה בקטע ודף הצפייה שמילאו, נשאל את התלמידים:

מה דעתכם על הדברים שעושה אמג'ד?

מדוע לדעתכם הדברים שאמג'ד עושה מרגיזים את בושרה אשתו?

עם גישתו של מי אתם נוטים להסכים, עם הגישה של אמג'ד או עם הגישה של בושרה? נמקו.

שלב 2: אמג'ד ובושרה בעקבות ליל הסדר

נצפה עם התלמידים בשיחה שמתקיימת בין אמג'ד לאשתו בושרה בעקבות ליל הסדר.


נשאל את התלמידים בעקבות הצפייה:

מהם הדברים שקוסמים לאמג'ד בליל הסדר היהודי? (הישיבה המשפחתית סביב השולחן, הקריאה המשותפת בטקסט, השירה יחד, כל זה מתפרש בעיניו כתרבותי וכמשהו שמאחד ומחזק את העם היהודי כעם)

מה דעתכם על הדברים שקוסמים לאמג'ד? האם אתם מסכימים איתו?

האם לדעתכם הדברים האלו תורמים ללכידות של העם היהודי כעם? נמקו.

שלב 3: סעודת החג אצל משפחת אבו אמג'ד


נשאל את התלמידים:

מה דעתכם על המקבילה שיצר אבו אמג'ד לליל הסדר?

5. סיכום:

נחזור לרשימת הדברים שמייחדים את ליל הסדר בעיני התלמידים ונרשמו בתחילת השיעור על הלוח.

אילו מבין הדברים שמייחדים בעינינו את ליל הסדר הרשימו את אמג'ד?

אילו מבין הדברים שהעלינו אמג'ד ניסה ליישם בחג שהוא יצר למשפחתו?

רשמו על הלוח את המשפט: "דברים שרואים מכאן לא רואים משם".

שאלו את התלמידים: כיצד המשפט הזה בא לידי ביטוי בשיעור?

 

:We wish to thank for their generous support

The Social Venture Fund for Jewish-Arab Equality and Shared Society (JFNA) and the Fohs Foundation