בת מצווה ובר מצווה במסורת המשפחתית שלנו

מפגש שלישי בנושא: בת מצווה ובר מצווה – עניין של גיל

כיצד חגגו במשפחות הילדים בר מצווה או בת מצווה? ראיונות של התלמידים אנשים קרובים אליהם יסייעו לנו להרחיב ולהכיר את הדרכים השונות לציון החגיגה ואת הדמיון וההבדל בינם לבין המשפחות.

כיתה ז45 דקות

מטרת הפעילות

מטרות היחידה:

  • לגרות את התלמידים לשאול שאלות על עצמם.
  • להבין מה המשמעות של גיל המצוות ומדוע נדרש ציון גיל כזה?
  • להיפגש עם בני נוער אחרים, ללמוד ביחד ולשוחח על נושא משותף.
  • לחבר בין תפיסת העצמי שלי לבין המשפחה והמסורת.

הוסיפו עוד מטרות בהתאם לתכנים שתרצו להתמקד בהם.

היחידה מורכבת משלושה מפגשים. במפגש השני ייפגשו התלמידים עם תלמידים מכיתה מקבילה מבית ספר אחר. קישורליתר המערכים נמצא בסוף מערך זה.

מהלך הפעילות

פתיח במליאה

(5–10 דקות)

התייחסו למפגש עם הכיתה המקבילה, שאלו את התלמידים איך הרגישו במהלכו ומה במפגש עניין אותם במיוחד.

סכמו בקצרה: בשני המפגשים הקודמים דנו בשאלה מי אנחנו ומה מבטא גיל המצוות. במפגש המשותף שאלנו כיצד אנחנו חוגגים או מציינים את הגיענו לגיל המצוות וכיצד צייְנו אותו בעבר. ראינו שיש אפשרויות רבות לציון גיל זה, ומעניין יהיה לחקור את המסורות המשפחתיות שלנו ביחס אליו.

בר ובת מצווה – ריאיון משפחתי

(15–20 דקות בחברותות או בקבוצות קטנות של 3–4 תלמידים)

בקשו מהתלמידים לחשוב על 3–4 בני משפחה או חברים קרובים שהם היו רוצים לברר איתם כיצד ציינו את בת או בר המצווה שלהם ומדוע בחרו בדרך זו. עודדו את התלמידים לבחור בדמויות מגוונות – צעירות, מבוגרות, נשים וגברים – כדי לקבל כמה שיותר התייחסויות וכדי להשוות את תשובותיהם למסורות מתפתחות.

בקשו מהקבוצות לנסח לפחות עשר שאלות שיפנו למרואיינים. אפשר לקיים שיעור זה בשיתוף פעולה עם מורי שפה או לשון.

הנחו אותם לכתוב עוד לפני ניסוח השאלות מה מעניין אותם לדעת על הדמויות ועל האופן שבו הן מציינות את גיל המצוות.

תוכלו לסייע להם ולהציע את הקטגוריות הבאות: מקום החגיגה, אופי החגיגה, תוכני החגיגה, מוזמנים ומוזמנות, מספר האירועים או הפעילויות לציון הגיל, משמעות אישית, בחירה אישית, מסורות מלוות ועוד.

השאלות

(שיתוף במליאה)

בחרו 2–3 חברותות או קבוצות ובקשו מהן לספר לקבוצה אילו שאלות חיברו. בקשו מהתלמידים לספר מה מעניין אותם במיוחד. כדאי להזכיר את התיאורים שהושמעו במפגש המשותף.

היכולת לנסח ולשאול שאלות תאפשר לתלמידים ולתלמידות להיות פתוחים וקשובים למנהגים ולדרכי ציון שונות של בת המצווה או בר המצווה, כל תלמיד והמשמעות הפנימית שהוא מוצא.

המלצה למשימת המשך או לשילוב בעבודת שורשים:

בקשו מהתלמידים לראיין שתיים מהדמויות שבחרו, להקליט את הראיונות בקבצי שמע ולערוך אותם להסכת (פודקאסט) של כמה דקות שירכז את התשובות והנושאים שעניינו אותם ביותר.

הנחו אותם להוסיף בסוף ההקלטה אמירה משלהם ביחס לריאיון – מה למדו? איזה ידע התווסף להם? האם בעקבות הלמידה בכיתה, המפגש והראיונות השתנה משהו ביחסם למשמעות הגיל ולאופי החגיגה? האם יש קשר בין הדברים שהם אוהבים ובוחרים לבין קולות המשפחה ומסורותיה?

מומלץ להכין לצורך כך דף משימה מלווה.

מערכי למפגשי יחידת הלימוד:

מערך ראשון: מי אני? 

מערך שני: דרכים שונות לציון בת המצווה ובר המצווה