הדלקת נרות חנוכה

בשיעור זה נכיר את המרכיבים שהופכים את הדלקת נרות חנוכה לטקס, בשונה מהדלקת נרות בסיטואציות אחרות.

כיתות ו - ט3 שיעורים ומעלה

מטרת הפעילות

 1. היכרות עם ההיבטים הטקסיים של הדלקת נרות חנוכה.
 2. הבנת הייחוד של הדלקת נרות חנוכה לעומת הדלקת נרות אחרים.
 3. הבנת היסוד הטקסי כמייחד.

מהלך הפעילות

פתיח: זיהוי פעולות טקסיות מול פעולות שאינן טקסיות

 • נחלק לתלמידים דף ובו תמונות (גרסה אינטראקטיבית | גרסת וורד), נבקש מהתלמידים לתאר את מה שבתמונה.
 • נעבור עם התלמידים על הדף ונדגיש כי אותה פעולה יכולה לקבל משמעויות שונות בהתאם להקשר שבו היא מתבצעת.
 • ניתן להשתמש במצגת להצגת התמונות לכיתה (להורדת המצגת לחצו כאן).

שלב 1: האלמנטים הטקסיים בהדלקת נרות חנוכה

נשאל את התלמידים: מה מייחד את הדלקת נרות חנוכה לעומת הדלקת נרות שבת או הדלקת נר בהפסקת חשמל?

נרשום על הלוח את הדברים שיעלו על פי נושאים:

 • זמן ההדלקה: התאריך בשנה (בין כ"ה בכסלו לב' בטבת; השעה ביום אחרי שקיעת השמש).
 • מקום ההדלקה: חלון, פתח הבית.
 • מי נוכח בהדלקה: כל בני הבית.
 • מה אומרים בהדלקה: ברכות, שירים.
 • מה עושים בזמן ההדלקה: עומדים, מברכים, שרים יחד.

לאור מה שכתוב על הלוח, חשבו מהם הדברים ההכרחיים שבלעדיהם לא יהיה זה חנוכה?

שלב 2: רמב"ם, משנה תורה, הלכות חנוכה

 • נחלק לתלמידים את דפי העבודה (גרסה אינטראקטיבית | גרסת וורד).
 • נבקש מהתלמידים למלא את הדפים בחברותות (עבודה משותפת בזוגות).
 • נעבור עם התלמידים על השאלות.

שלב 3: ייחודו של טקס הדלקת נרות חנוכה על פי הלכות חנוכה לרמב"ם

נחזור עם התלמידים לשאלה ששאלנו בשלב הראשון של השיעור:

 • מה מייחד את טקס הדלקת נרות חנוכה ממצבים וטקסים אחרים שבהם מדליקים נרות? (מקום ההדלקה, שעת ההדלקה, ימי ההדלקה, מספר הנרות שמדליקים, הברכות שאומרים).
 • מדוע מדליקים נרות חנוכה? (כדי לפרסם את הנס בקרב העוברים ושבים. יש להדליק נרות בערב כך שהאור ייראה מבחוץ).

סיכום: משימת כיתה או שיעורי בית

 • בחרו טקס כלשהו.
 • ציינו את המרכיבים הדומים בינו לבין טקסים אחרים, ואת הדברים השונים בינו לבין טקסים אחרים.