השמות השונים של חג השבועות – גלגוליו של חג

למידה בכיתה או למידה מרחוק

מערך שיעור העוסק בגלגוליו השונים של חג השבועות דרך שמות החג והמקורות לשמות השונים.

כיתות ו - חשיעור אחד

מטרת הפעילות

 • להפגיש את הלומדים עם השמות השונים של חג השבועות.
 • להתוודע למקורות (טקסטים) של השמות ולהבין את המשמעות שלהם.
 • להשוות בין מקורות.
 • להצביע על גלגולי החג המשתקפים בשמות הרבים שניתנו לו.

מיומנויות

 • למידה עצמאית
 • פענוח והבנת טקסטים
 • הבנת רצף התפתחותי

משך הפעילות

יש שתי אפשרויות:

 • 15 דקות של פתיחה (אם מרחוק, אז סינכרונית לכל הכיתה) ואחר כך עבודה עצמאית במשימת אופק.
 • עבודה עצמאית במשימת אופק (כדאי לבצע מראש שיוך משימה), ואחר כך אסיף של 15 דקות במליאה.

ניתן לקיים שיעור זה גם כמפגש וירטואלי

 • שיעור וירטואלי באמצעות ה-zoom. להדרכה על השימוש ב-zoom היכנסו לפורטל משרד החינוך.
 • כלי לעריכת סקרים ויצירת שאלות כמו מנטימטר (הדרכה), או כל כלי אחר שאתם נוהגים להשתמש בו.
 • מצגת מלווה מפגש – המצגת מצורפת בגוף הפעילות.
 • משימה עצמאית – כדאי לבצע מראש שיוך משימה.

מהלך הפעילות

המפגש מיועד ללמידה מרחוק. ניתן לקיים את המפגש בשתי דרכים:

 • לפתוח את המפגש במליאה, במפגש זום או בכיתה , ואחר כך לפזר את הלומדים למשימה אישית (למידה עצמאית). אם המפגש מתקיים דרך הזום, מומלץ לשלוח את הילדים לחדרי עבודה, כאשר בכל חדר יהיה ילד אחד. כך, אם יהיו להם שאלות, הם יוכלו לפנות אליכם . ניתן לסיים את המפגש במליאה בפעילות קצרה מסכמת.
 • לשלוח ללומדים משימה מקדימה ואחר כך להזמין אותם לאסיף ולסיכום. עמדו על כך שביצוע המשימה לא יחרוג מזמן השיעור.

ניתן להמשיך את הלמידה לאחר מפגש זה, ולהעמיק בתכנים שנלמדו. (מומלץ למורים של תרבות יהודית-ישראלית)

להלן מפורטות ההצעות ללמידה:

אפשרות 1: פתיחה משותפת במליאה וביצוע המשימה

ספרו ללומדים שיש שמות שונים לחג השבועות, ודרך המידע שיאספו על שמות אלה, יוכלו ללמוד על גלגולי החג לאורך ההיסטוריה, מימי המקרא עד ראשית הציונות.

שאלו את הלומדים באמצעות מנטימטר או כלי אחר (אפשרות של יצירת ענן מילים). אַפשרו להם לענות עד חמש פעמים.

השאלה שעליכם להוסיף למנטימטר היא:
אילו שמות נוספים אתם מכירים לחג השבועות? שימו לב שבהקדמה למפגש לא ציינתם בטעות את אחד השמות.

לחג השבועות יש שמות רבים: חג הקציר, חג הביכורים, עצרת וחג מתן תורה.

אם תשתמשו בענן מילים, תוכלו לראות איזה מהשמות הוזכר פעמים רבות על ידי מספר גבוה של לומדים.
תוכלו גם לראות אילו שמות הם מכירים.

אפשר לפתוח בשאלה אחרת (שאלת סקר עם אפשרויות בחירה) כמו:

באיזה עוד שם אתם נוהגים לכנות את חג השבועות?

 1. חג מתן תורה
 2. חג הביכורים
 3. חג הקציר

שאלו את הלומדים אם הם יודעים מדוע החג נקרא בשם שציינו.
אפשר לבדוק מתי ואיפה התחילו להשתמש בשם מסוים, ומה אפשר ללמוד מכך על משמעות החג ועל ציר ההתפתחות שלו לאורך הזמן.

**אם השיעור מתקיים בזום: כדי לנהל דיון מסודר, בקשו מכל מי שמעוניין להשיב, לכתוב את שמו בצ'אט. אִמרו מראש שתבחרו בשלושה לומדים שיענו על השאלה (או יותר, לפי שיקול דעתכם). פנו ללומדים שבחרתם, כל אחד בתורו.

התייחסו לתשובות של הלומדים והציגו את השקופיות הבאות בשיתוף מסך.

 • שקופית ראשונה – שמות החג
 • שקופית שנייה – הסבר ראשוני על שמות החג
 • שקופית שלישית – שאלות על שמות החג

אתם יכולים להזמין את הלומדים להוסיף שאלות משלהם. אִמרו להם שבלמידה העצמאית שלהם הם יתחקו אחר המקורות (הטקסטים) לשמות החג, והתקופות שבהן התחילו להשתמש בשמות אלה.

שייכו ללומדים את המשימה. הזמינו מראש חדר מחשבים או עגלת מחשבים לכיתה.
אם אתם מקיימים את המפגש בזום, שתפו בצ'אט את הלינק למשימה. אם יש לכם קבוצת וואטסאפ עם הכיתה – כדאי לשלוח את הלינק גם לקבוצה. חלקו את הכיתה לחדרים, כאשר בכל חדר יהיה ילד אחד. בזמן שהילדים יעבדו על המשימה, עִברו בין החדרים, שוחחו איתם וסייעו להם.

בעשר הדקות האחרונות של המפגש (ובהתאם לזמן העומד לרשותכם) כנסו את הלומדים חזרה למליאה ובקשו מאחד או שניים מהלומדים לשתף את הכיתה בתשובות שלהם לשאלה האחרונה בפעילות – אילו דברים חדשים למדתם על חג השבועות? הזמינו אותם לקרוא מתוך המשימה שלהם או לדבר באופן חופשי.

ציינו בקצרה את הגלגולים של שמות החג על פי הסרטון. שמות החג מאפשרים לנו להכיר את פניו השונים של החג ואת המשמעויות שהוענקו לו מימי המקרא עד ראשית הציונות. כך אנחנו למֵדים מה הייתה נקודת המוצא של החג ואילו שינויים אירעו לאורך השנים: מהם השורשים הקדומים של החג, ואילו מנהגים התווספו לאורך השנים. ניתן גם לראות את ההבדלים בין המסורות הקשורות לחג: מחד, הביכורים שניתנו בבית המקדש, ומאידך מושג הביכורים שהתחדש בראשית הציונות. אפשר לסיים עם שאלה למחשבה: איך אתם מתכוונים לציין את חג השבועות, ולאור זאת, איך תבחרו לכנות אותו?

אפשרות 2: סיום משותף במליאה לאחר הגשת המשימה

שלחו את המשימה ללומדים לפני המפגש המשותף, ניתן לשלוח את המשימה לפני השיעור כמשימת בית, שייכו את המשימה באופק.
אם אתם מקיימים את המפגש באמצעות זום, בקשו מהלומדים לעבוד על המשימה בזמן המפגש ועדכנו אותם שתיפגשו אחרי חצי שעה (זהו זמן מספיק לביצוע הפעילות).

סיום משותף (20-15 דקות) – מתאים למפגש וירטואלי:

פתחו בתיאור המשימה: דרך העיסוק בשמותיו השונים של חג השבועות, למדתם מהי המשמעות המסתתרת מאחורי כל שם, מהם המקורות (הטקסטים) של רוב השמות (אפשר לציין את הפסוקים מהמקרא ואת המשנה), ובאילו תקופות התווספו השמות השונים (בהקשר זה, אפשר להזכיר את הסרטון).

אִמרו ללומדים שנשחק משחק קטן ונראה אילו שמות הם זוכרים: שאלו את הלומדים באמצעות מנטימטר או כל כלי אחר (אפשרות של יצירת ענן מילים). אַפשרו להם לענות עד חמש פעמים. אפשר לרמוז להם שהמשנה מציעה שם נוסף.
השאלה:
על פי המידע שיש לכם כעת, אילו שמות יש לחג השבועות?

יהיה מעניין לראות אם הם יציינו את כל השמות כפי שהופיעו במשימה.
הציגו את תוצאות הסקר. התייחסו לשמות שציינו. שאלו אותם אם הכירו את כל השמות האלה לפני ביצוע המשימה.

בקשו מהלומדים לשתף את הכיתה בתשובות שלהם לשאלה האחרונה בפעילות – אילו דברים חדשים למדתם על חג השבועות? הזמינו אותם לקרוא מהמשימה או לדבר באופן חופשי.
****אם אתם מקיימים את המפגש באמצעות זום: כדי לנהל דיון מסודר בזום, בקשו מכל מי שמעוניין להשיב, לכתוב את שמו בצ'אט. אִמרו מראש שתבחרו בשלושה לומדים שיענו על השאלה (או יותר, לפי שיקול דעתכם). פנו ללומדים שבחרתם, כל אחד בתורו.
הראו ללומדים את השקופית הבאה, השקופית מסכמת חלק מהמידע שהתוודעו אליו ביחידה (למעט התייחסות לשם "עצרת" שמופיע במשנה).

ציינו בקצרה את הגלגולים של שמות החג על פי הסרטון.
סכמו: שמות החג מאפשרים לנו להכיר את פניו השונים של החג ואת המשמעויות שהוענקו לו מימי המקרא עד ראשית הציונות. כך אנחנו למֵדים מה הייתה נקודת המוצא של החג ואילו שינויים אירעו לאורך השנים: מהם השורשים הקדומים של החג, ואילו מנהגים התווספו לאורך השנים. ניתן גם לראות את ההבדלים בין המסורות הקשורות לחג: מחד, הביכורים שניתנו בבית המקדש, ומאידך מושג הביכורים שהתחדש בראשית הציונות. אפשר לסיים עם שאלה למחשבה: איך אתם מתכוונים לציין את חג השבועות, ולאור זאת, איך תבחרו לכנות אותו?