חיים בשגרה

בשיעור זה נדון עם התלמידים במשמעות של שגרה ובמקום שלה בחיינו. האם שגרה היא דבר טוב או רע עבורנו? במה כוחה ומה חולשתה? כיצד היא משפיעה על חיינו ומה יחסנו כלפיה.

כיתות ז - יב2 שיעורים

מטרת הפעילות

 1. להבין את הכוח והקושי בשגרה.
 2. להעלות את רמת המודעות לשליטה שלנו בשגרה שלנו.
 3. ליצור התבוננות פנימית ביחס לחיינו.

מהלך הפעילות

פתיח: השגרה ואני

 1. נחלק לתלמידים דף חלק ונבקש מהם להמחיש באמצעות ציור קו מהי שגרה עבורם.
 2. התלמידים יציגו את הציורים ויסבירו אותם.
 3. מכאן נשאל:
  איזה רגש או אילו אסוציאציות מעוררת בנו המילה "שגרה"? מדוע?

שלב 1: שגרה זה טוב או רע?

 1. נחלק לתלמידים דף ("היחס לשגרה במקורות") ובו שני מקורות העוסקים במורכבות שבשגרה – גרסת וורד , גרסה מקוונת.
 2. בעקבות מילוי התשובות נשאל את התלמידים:
  אילו עמדות עולות משני המקורות ביחס לשגרה?

שלב 2: שגרה – שאלה של השקפה

 1. נחלק לתלמידים דף ("שגרה–שאלה של השקפה") עם מילות השיר של ויסלבה שימבורסקה "שום דבר לא קורה פעמיים" – גרסת וורד | גרסה מקוונת.
 2. נשאל את התלמידים בעקבות הדף:
  האם העמדה שמבטאת שימבורסקה ניתנת למימוש?

סיכום

נחזור לציורים מתחילת השיעור ונשאל את התלמידים:

 • האם הייתם רוצים לשנות משהו בציור?
 • אם כן, מה הייתם רוצים לשנות ומדוע?
 • אם לא, מדוע לא הייתם רוצים לשנות?