טו בשבט – פיתוח לעומת שימור

מערך שיעור לכבוד טו בשבט שדן בדילמה בין השאיפה של האדם לקדמה ולפיתוח לבין שימור הטבע והסביבה שבה אנו חיים.

כיתות ז - ט

מטרת הפעילות

להבין את המושג עולם בר קימא, ולהציע רעיונות למחויבות מעשית לפיתוח עולם בר קימא.

מהלך הפעילות

פתיחה

שאלת יחסנו אל הסביבה הולכת ותופסת מקום חשוב יותר ויותר בחיינו בשנים האחרונות. הפיתוח המואץ באזורים העירוניים והכפריים בעולם מעורר שאלות רבות בדבר היחס שבין ניצול ושינוי הטבע והסביבה לצורך האדם, לעומת שימור ערכי טבע ונוף.

האם ובאילו תנאים צריכה החברה לוותר על נוחות בטווח הזמן המיידי למען שימור והגנה על ערכי טבע שונים ולמען הדורות הבאים?
פיתוח בר-קיימא הוא דרך לניצול משאבים אשר מטרתה לענות לצורכי האנוש לצד שימור הסביבה, כך שצרכים אלה יענו לא רק בהווה, אלא גם בעתיד. ועדת ברונדטלנד (Brundtland Commission) ניסחה את ההגדרה המצוטטת ביותר של פיתוח בר-קיימא, ולפיה זהו פיתוח "העונה על צרכי ההווה מבלי להתפשר על יכולתם של דורות העתיד לענות לצרכיהם"‏‏.

הצעה לדיון כיתתי: לבקש מהתלמידים להציע דילמות בהן ישנה התנגשות בין צרכי ההווה לצרכי העתיד, ולנסות למצוא דרך לשלב בין שני הערכים מבלי לוותר על אף אחד מהם.

לימוד מקור: קהלת רבה פרשה ז

בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון,

נְטָלוֹ והחזירוֹ על כל אילנֵי גן עדן ואמר לו: ראה מעשַׂי כמה נאים ומשובָּחין הן,

וכל מה שבראתי – בשבילך בראתי.

תֵּן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,

שֶׁאִם קלקלתָ – אין מי שיתקן אחריך

 

שאלות לדיון

  1. ממה חושש אלוהים?
  2. מה ביקש אלוהים מאדם הראשון על פי המדרש?
  3. כיצד מנמק אלוהים את דרישתו מאדם הראשון?
  4. לאיזו מסקנה הרסנית יכולה האמירה של אלוהים "בשבילך בראתי" להביא את האדם?

צפיה בסרטון (הרחבה לבעלי רישיון לאתר בריינפופ)

כנסו לאתר לאתר בריינפופ וצפו בסרטון שכותרתו: "האדם וסביבתו – מה אפשר לעשות כדי לחולל שיוני אמיתי".
לאחר הצפיה בסרטון ענו על השאלות במדור "בחן את עצמך" (בפינה הימנית התחתונה).

שאלות לדיון מסכם

  1. מה שלושת הכללים שמציע הסרטון על מנת להבטיח עולם בר קיימא?
  2. לאיזה מהכללים מתאים המדרש "בשבילך בראתי", שלמדנו?
  3. באיזה מבין שלושת הכללים שנלמדו תבחרו, בכדי להשפיע על הסביבה?

עבודת בית

  1. כתבו שלושה דברים חדשים שלמדתם במהלך הלימוד.
  2. כיצד תבחרו לשנות את התנהגותכם בעקבות הסרטון שראיתם?