טעמי שמיטה – מערך שיעור

בשיעור זה יכירו התלמידים עמדות שונות בנוגע לטעמי השמיטה ויבינו כיצד השמיטה יכולה להביא לידי ביטוי רעיונות הרלוונטיים לחיינו כיום.

כיתה חשיעור אחד

מטרת הפעילות

  1. התלמידים יכירו עמדות שונות בנוגע לטעמי השמיטה.
  2. התלמידים יבינו כיצד השמיטה יכולה להביא לידי ביטוי רעיונות הרלוונטיים לחיינו כיום.

מהלך הפעילות

שלב 1:  חלוקה לקבוצות וחלוקת כרטיסיות 

א. נחלק את הכיתה ל-6 קבוצות.  

ב. כל קבוצה תקבל את אחת מהכרטיסיות הבאות:

במידה ונחלק גרסה מודפסת, נדפיס 2 עותקים מכל כרטיסייה (כל שתי קבוצות יקבלו את אותה כרטיסייה).

ג. התלמידים יקיימו דיון בקבוצות במשך כ-30 דקות.

שלב 2: דיון

התלמידים יקיימו "מרתון נאומים" כאשר כל נאום יהיה באורך 3 דקות.